Những từ đã phát âm của kristin1 trong Forvo

Thành viên: kristin1 Đăng ký phát âm của kristin1

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2013 Yukon Territory [en] phát âm Yukon Territory 0 bình chọn
05/04/2013 underground [en] phát âm underground -1 bình chọn
05/04/2013 snowbound [en] phát âm snowbound 0 bình chọn
05/04/2013 Lip-syncing [en] phát âm Lip-syncing -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ kristin1


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.422


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 21.127