Những từ đã phát âm của kurzorama trong Forvo

Thành viên: kurzorama Đăng ký phát âm của kurzorama

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2012 sheldon cooper [en] phát âm sheldon cooper bình chọn
23/08/2012 paralysie [fr] phát âm paralysie bình chọn
23/08/2012 Rosemont [fr] phát âm Rosemont bình chọn
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] phát âm Hochelaga-Maisonneuve bình chọn
23/08/2012 Outremont [fr] phát âm Outremont bình chọn
23/08/2012 faux [fr] phát âm faux bình chọn
23/08/2012 Persil [fr] phát âm Persil bình chọn
23/08/2012 Robert Lepage [fr] phát âm Robert Lepage bình chọn
23/08/2012 Pauline Marois [fr] phát âm Pauline Marois bình chọn
23/08/2012 Jean Charest [fr] phát âm Jean Charest bình chọn
23/08/2012 vœu [fr] phát âm vœu bình chọn
23/08/2012 acquittement [fr] phát âm acquittement bình chọn
23/08/2012 déclaration [fr] phát âm déclaration bình chọn
23/08/2012 Ottawa [fr] phát âm Ottawa bình chọn
23/08/2012 paroi [fr] phát âm paroi bình chọn
23/08/2012 nordiques [fr] phát âm nordiques bình chọn
23/08/2012 registre [fr] phát âm registre bình chọn
23/08/2012 bûche [fr] phát âm bûche bình chọn
23/08/2012 Quebec [fr] phát âm Quebec 1 bình chọn
23/08/2012 se redresser [fr] phát âm se redresser bình chọn
23/08/2012 je m'en câlice [fr] phát âm je m'en câlice 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/08/2012 investigatrice [fr] phát âm investigatrice bình chọn
23/08/2012 prémédité [fr] phát âm prémédité bình chọn
23/08/2012 diurétique [fr] phát âm diurétique bình chọn
23/08/2012 nourrissante [fr] phát âm nourrissante bình chọn
23/08/2012 procureur [fr] phát âm procureur bình chọn
23/08/2012 punir [fr] phát âm punir bình chọn
23/08/2012 investigateur [fr] phát âm investigateur bình chọn
23/08/2012 perpétuel [fr] phát âm perpétuel bình chọn
23/08/2012 boisé [fr] phát âm boisé bình chọn

Thông tin thành viên

Bonjour!
Ma prononciation Québécoise saura, je l'espère, augmenter la banque de forvo de façon intéressante.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ kurzorama


Thống kê thành viên

Phát âm: 31 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 3.052


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.070

Vị thứ theo phát âm: 5.260