Những từ đã phát âm của kurzorama trong Forvo

Thành viên: kurzorama Đăng ký phát âm của kurzorama

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2012 sheldon cooper [en] phát âm sheldon cooper 0 bình chọn
23/08/2012 paralysie [fr] phát âm paralysie 0 bình chọn
23/08/2012 Rosemont [fr] phát âm Rosemont 0 bình chọn
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] phát âm Hochelaga-Maisonneuve 0 bình chọn
23/08/2012 Outremont [fr] phát âm Outremont 0 bình chọn
23/08/2012 faux [fr] phát âm faux 0 bình chọn
23/08/2012 Persil [fr] phát âm Persil 0 bình chọn
23/08/2012 Robert Lepage [fr] phát âm Robert Lepage 0 bình chọn
23/08/2012 Pauline Marois [fr] phát âm Pauline Marois 0 bình chọn
23/08/2012 Jean Charest [fr] phát âm Jean Charest 0 bình chọn
23/08/2012 vœu [fr] phát âm vœu 0 bình chọn
23/08/2012 acquittement [fr] phát âm acquittement 0 bình chọn
23/08/2012 déclaration [fr] phát âm déclaration 0 bình chọn
23/08/2012 Ottawa [fr] phát âm Ottawa 0 bình chọn
23/08/2012 paroi [fr] phát âm paroi 0 bình chọn
23/08/2012 nordiques [fr] phát âm nordiques 0 bình chọn
23/08/2012 registre [fr] phát âm registre 0 bình chọn
23/08/2012 bûche [fr] phát âm bûche 0 bình chọn
23/08/2012 Quebec [fr] phát âm Quebec 2 bình chọn
23/08/2012 se redresser [fr] phát âm se redresser 0 bình chọn
23/08/2012 je m'en câlice [fr] phát âm je m'en câlice 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/08/2012 investigatrice [fr] phát âm investigatrice 0 bình chọn
23/08/2012 prémédité [fr] phát âm prémédité 0 bình chọn
23/08/2012 diurétique [fr] phát âm diurétique 0 bình chọn
23/08/2012 nourrissante [fr] phát âm nourrissante 0 bình chọn
23/08/2012 procureur [fr] phát âm procureur 0 bình chọn
23/08/2012 punir [fr] phát âm punir -1 bình chọn
23/08/2012 investigateur [fr] phát âm investigateur 0 bình chọn
23/08/2012 perpétuel [fr] phát âm perpétuel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/08/2012 boisé [fr] phát âm boisé 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Bonjour!
Ma prononciation Québécoise saura, je l'espère, augmenter la banque de forvo de façon intéressante.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ kurzorama


Thống kê thành viên

Phát âm: 31 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 6

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 5.650


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.052

Vị thứ theo phát âm: 6.622