Những từ đã phát âm của la_ruggine trong Forvo

Thành viên: la_ruggine Đăng ký phát âm của la_ruggine

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2014 ingegnerizzare [it] phát âm ingegnerizzare bình chọn
21/01/2014 ingenito [it] phát âm ingenito bình chọn
21/01/2014 inintermediari [it] phát âm inintermediari bình chọn
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] phát âm Pomeriggi Musicali bình chọn
16/01/2014 interfisso [it] phát âm interfisso bình chọn
16/01/2014 interfertilità [it] phát âm interfertilità bình chọn
16/01/2014 intimorimento [it] phát âm intimorimento bình chọn
16/01/2014 intraprendimento [it] phát âm intraprendimento 1 bình chọn
16/01/2014 intrasentire [it] phát âm intrasentire bình chọn
16/01/2014 invaditore [it] phát âm invaditore bình chọn
16/01/2014 ortognatica [it] phát âm ortognatica bình chọn
16/01/2014 invallarsi [it] phát âm invallarsi bình chọn
16/01/2014 ioglosso [it] phát âm ioglosso bình chọn
16/01/2014 zoonosi [it] phát âm zoonosi 1 bình chọn
16/01/2014 involgimento [it] phát âm involgimento bình chọn
16/01/2014 ipoalgesia [it] phát âm ipoalgesia bình chọn
16/01/2014 iodurare [it] phát âm iodurare bình chọn
16/01/2014 iodico [it] phát âm iodico bình chọn
16/01/2014 intrasferibilità [it] phát âm intrasferibilità bình chọn
16/01/2014 intramurario [it] phát âm intramurario bình chọn
16/01/2014 invitatorio [it] phát âm invitatorio bình chọn
16/01/2014 eugnazia [it] phát âm eugnazia bình chọn
16/01/2014 intabescenza [it] phát âm intabescenza bình chọn
16/01/2014 intravenoso [it] phát âm intravenoso bình chọn
16/01/2014 intrecciabile [it] phát âm intrecciabile bình chọn
16/01/2014 intrecciatura [it] phát âm intrecciatura bình chọn
16/01/2014 intrecciamento [it] phát âm intrecciamento bình chọn
16/01/2014 maggengo [it] phát âm maggengo bình chọn
16/01/2014 interfecondità [it] phát âm interfecondità bình chọn
16/01/2014 introgressione [it] phát âm introgressione bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ la_ruggine


Thống kê thành viên

Phát âm: 132 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 43

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 8.622


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.976

Vị thứ theo phát âm: 1.639