Những từ đã phát âm của la_ruggine trong Forvo Trang 2.

Thành viên: la_ruggine Đăng ký phát âm của la_ruggine

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2014 infruttuosità [it] phát âm infruttuosità bình chọn
16/01/2014 invasamento [it] phát âm invasamento bình chọn
16/01/2014 inulasi [it] phát âm inulasi bình chọn
16/01/2014 intrinsecare [it] phát âm intrinsecare bình chọn
16/01/2014 introflettersi [it] phát âm introflettersi bình chọn
16/01/2014 inverdimento [it] phát âm inverdimento bình chọn
16/01/2014 intruglione [it] phát âm intruglione bình chọn
16/01/2014 in vista di [it] phát âm in vista di bình chọn
16/01/2014 invulnerato [it] phát âm invulnerato bình chọn
16/01/2014 iodifero [it] phát âm iodifero bình chọn
16/01/2014 ipocicloide [it] phát âm ipocicloide bình chọn
16/01/2014 ipocloridria [it] phát âm ipocloridria bình chọn
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] phát âm Pasta e fagioli bình chọn
15/01/2014 ininfluenza [it] phát âm ininfluenza bình chọn
15/01/2014 ipnopatia [it] phát âm ipnopatia bình chọn
15/01/2014 ipercloruria [it] phát âm ipercloruria bình chọn
15/01/2014 ipnogeno [it] phát âm ipnogeno bình chọn
15/01/2014 ipercomplesso [it] phát âm ipercomplesso bình chọn
15/01/2014 ipnositerapia [it] phát âm ipnositerapia bình chọn
15/01/2014 ipocalcemia [it] phát âm ipocalcemia bình chọn
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] phát âm ipnoterapeuta bình chọn
15/01/2014 ipoalimentazione [it] phát âm ipoalimentazione bình chọn
15/01/2014 ipoazotemia [it] phát âm ipoazotemia bình chọn
15/01/2014 cloropidi [it] phát âm cloropidi bình chọn
15/01/2014 a basso consumo [it] phát âm a basso consumo bình chọn
15/01/2014 iposmia [it] phát âm iposmia bình chọn
15/01/2014 ipodattilia [it] phát âm ipodattilia bình chọn
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] phát âm Il Pastor Fido bình chọn
15/01/2014 ringhioso [it] phát âm ringhioso bình chọn
15/01/2014 ipofillo [it] phát âm ipofillo bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ la_ruggine


Thống kê thành viên

Phát âm: 132 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 43

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 8.546


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.972

Vị thứ theo phát âm: 1.633