Những từ đã phát âm của lafayette trong Forvo

Thành viên: lafayette Đăng ký phát âm của lafayette

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2013 millenarismo [it] phát âm millenarismo bình chọn
17/11/2013 millantatrice [it] phát âm millantatrice bình chọn
24/08/2012 regali [it] phát âm regali bình chọn
24/08/2012 lavorava [it] phát âm lavorava bình chọn
18/06/2012 Bagdad [it] phát âm Bagdad bình chọn
18/06/2012 Islamabad [it] phát âm Islamabad bình chọn
18/06/2012 ketchup [it] phát âm ketchup bình chọn
18/06/2012 credetemi [it] phát âm credetemi bình chọn
04/06/2012 Bogota [it] phát âm Bogota bình chọn
04/06/2012 Montreal [it] phát âm Montreal bình chọn
04/06/2012 Super Mario [it] phát âm Super Mario bình chọn
04/06/2012 isba [it] phát âm isba bình chọn
02/06/2012 Hertz [it] phát âm Hertz bình chọn
29/05/2012 shampoo [it] phát âm shampoo bình chọn
29/05/2012 Caesar Augustus [it] phát âm Caesar Augustus bình chọn
29/05/2012 zitellona [it] phát âm zitellona bình chọn
29/05/2012 Kermesse [it] phát âm Kermesse bình chọn
29/05/2012 certa [it] phát âm certa bình chọn
29/05/2012 yankee [it] phát âm yankee bình chọn
29/05/2012 wattometro [it] phát âm wattometro bình chọn
24/05/2012 zaffata [it] phát âm zaffata bình chọn
24/05/2012 alias [it] phát âm alias bình chọn
24/05/2012 espugnabile [it] phát âm espugnabile bình chọn
24/05/2012 Esperanto [it] phát âm Esperanto bình chọn
24/05/2012 ponte di manovra [it] phát âm ponte di manovra bình chọn
24/05/2012 esortativo [it] phát âm esortativo bình chọn
24/05/2012 esemplificazione [it] phát âm esemplificazione bình chọn
24/05/2012 a mo' d'esempio [it] phát âm a mo' d'esempio bình chọn
24/05/2012 esecutorio [it] phát âm esecutorio bình chọn
24/05/2012 esauribile [it] phát âm esauribile bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ lafayette


Thống kê thành viên

Phát âm: 84 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.185


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 38.849

Vị thứ theo phát âm: 2.454