Những từ đã phát âm của lafayette trong Forvo

Thành viên: lafayette Đăng ký phát âm của lafayette

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2013 millenarismo [it] phát âm millenarismo 0 bình chọn
17/11/2013 millantatrice [it] phát âm millantatrice 0 bình chọn
24/08/2012 regali [it] phát âm regali 0 bình chọn
24/08/2012 lavorava [it] phát âm lavorava 0 bình chọn
18/06/2012 Bagdad [it] phát âm Bagdad 1 bình chọn
18/06/2012 Islamabad [it] phát âm Islamabad 0 bình chọn
18/06/2012 ketchup [it] phát âm ketchup 0 bình chọn
18/06/2012 credetemi [it] phát âm credetemi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2012 Bogota [it] phát âm Bogota 0 bình chọn
04/06/2012 Montreal [it] phát âm Montreal 0 bình chọn
04/06/2012 Super Mario [it] phát âm Super Mario 0 bình chọn
04/06/2012 isba [it] phát âm isba 0 bình chọn
02/06/2012 Hertz [it] phát âm Hertz 0 bình chọn
29/05/2012 shampoo [it] phát âm shampoo 1 bình chọn
29/05/2012 zitellona [it] phát âm zitellona 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2012 Kermesse [it] phát âm Kermesse 0 bình chọn
29/05/2012 certa [it] phát âm certa 0 bình chọn
29/05/2012 yankee [it] phát âm yankee 0 bình chọn
29/05/2012 wattometro [it] phát âm wattometro 0 bình chọn
24/05/2012 zaffata [it] phát âm zaffata 0 bình chọn
24/05/2012 alias [it] phát âm alias 0 bình chọn
24/05/2012 espugnabile [it] phát âm espugnabile 0 bình chọn
24/05/2012 Esperanto [it] phát âm Esperanto 0 bình chọn
24/05/2012 ponte di manovra [it] phát âm ponte di manovra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2012 esortativo [it] phát âm esortativo 0 bình chọn
24/05/2012 esemplificazione [it] phát âm esemplificazione 0 bình chọn
24/05/2012 a mo' d'esempio [it] phát âm a mo' d'esempio 0 bình chọn
24/05/2012 esecutorio [it] phát âm esecutorio 0 bình chọn
24/05/2012 esauribile [it] phát âm esauribile 0 bình chọn
24/05/2012 igloo [it] phát âm igloo 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ lafayette


Thống kê thành viên

Phát âm: 82 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 19 bình chọn

Số lần xem trang: 8.431


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 38.964

Vị thứ theo phát âm: 3.057