Những từ đã phát âm của lalaland123 trong Forvo

Thành viên: lalaland123 Đăng ký phát âm của lalaland123

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2012 good night [en] phát âm good night bình chọn
11/07/2012 ron [en] phát âm ron bình chọn
11/07/2012 Rhonda [en] phát âm Rhonda 1 bình chọn
11/07/2012 Maria [en] phát âm Maria bình chọn
11/07/2012 אפרים [he] phát âm אפרים bình chọn
11/07/2012 חָתוּל [he] phát âm חָתוּל bình chọn
11/07/2012 Wisconsin [en] phát âm Wisconsin bình chọn
11/07/2012 tu [pt] phát âm tu bình chọn
11/07/2012 oh [en] phát âm oh bình chọn
11/07/2012 buddy [en] phát âm buddy bình chọn
11/07/2012 pecan pie [en] phát âm pecan pie bình chọn
11/07/2012 pecan [en] phát âm pecan bình chọn
11/07/2012 vinyl [en] phát âm vinyl bình chọn
11/07/2012 nonchalant [en] phát âm nonchalant bình chọn
11/07/2012 bro [en] phát âm bro 1 bình chọn
11/07/2012 caramel [en] phát âm caramel 1 bình chọn
11/07/2012 pajamas [en] phát âm pajamas bình chọn
11/07/2012 Columbine [en] phát âm Columbine bình chọn
11/07/2012 Marilyn Manson [en] phát âm Marilyn Manson bình chọn
11/07/2012 antivirus [en] phát âm antivirus bình chọn
11/07/2012 בַּלּוּט [he] phát âm בַּלּוּט bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ lalaland123


Thống kê thành viên

Phát âm: 21

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 2.864


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 7.079