Những từ đã phát âm của lamguage_pronounciation_man trong Forvo

Thành viên: lamguage_pronounciation_man Đăng ký phát âm của lamguage_pronounciation_man

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] phát âm Johnathon Schaech 0 bình chọn
05/07/2010 documentation [en] phát âm documentation 0 bình chọn
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -2 bình chọn
04/05/2010 Ashaway [en] phát âm Ashaway 0 bình chọn
07/12/2009 Walter Battiss [en] phát âm Walter Battiss 0 bình chọn
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] phát âm Greg O'Halloran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

im awesome

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ lamguage_pronounciation_man


Thống kê thành viên

Phát âm: 6 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 8.899


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.441

Vị thứ theo phát âm: 18.689