Những từ đã phát âm của lathor trong Forvo

Thành viên: lathor Đăng ký phát âm của lathor

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2010 Persson [sv] phát âm Persson 0 bình chọn
26/01/2010 Larsson [sv] phát âm Larsson 0 bình chọn
26/01/2010 Hyland [sv] phát âm Hyland 0 bình chọn
26/01/2010 Tessin [sv] phát âm Tessin 0 bình chọn
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] phát âm Noomi Rapace 1 bình chọn
26/01/2010 Gamla stan [sv] phát âm Gamla stan 0 bình chọn
26/01/2010 Hötorget [sv] phát âm Hötorget 1 bình chọn
26/01/2010 Marseille [sv] phát âm Marseille 0 bình chọn
26/01/2010 Svensk filmindustri [sv] phát âm Svensk filmindustri 0 bình chọn
26/01/2010 euro [sv] phát âm euro 2 bình chọn
26/01/2010 Bonniers [sv] phát âm Bonniers 0 bình chọn
26/01/2010 Norrköping [sv] phát âm Norrköping 1 bình chọn
26/01/2010 Securitas [sv] phát âm Securitas 0 bình chọn
26/01/2010 Västgötagatan [sv] phát âm Västgötagatan 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 Sandrews [sv] phát âm Sandrews 0 bình chọn
26/01/2010 Östgötagatan [sv] phát âm Östgötagatan 0 bình chọn
26/01/2010 Västmanland [sv] phát âm Västmanland 0 bình chọn
26/01/2010 Halland [sv] phát âm Halland 0 bình chọn
26/01/2010 Bohuslän [sv] phát âm Bohuslän 0 bình chọn
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] phát âm Astrid Lindgren 1 bình chọn
26/01/2010 sig [sv] phát âm sig 0 bình chọn
26/01/2010 konferens [sv] phát âm konferens 0 bình chọn
26/01/2010 ombudsman [sv] phát âm ombudsman 2 bình chọn
26/01/2010 vägg [sv] phát âm vägg 0 bình chọn
26/01/2010 aldrig [sv] phát âm aldrig 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 2010 [sv] phát âm 2010 0 bình chọn
24/01/2010 Månegarm [sv] phát âm Månegarm 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 visste [sv] phát âm visste 0 bình chọn
24/01/2010 Wachtmeister [sv] phát âm Wachtmeister 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 Telia sonera [sv] phát âm Telia sonera 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ lathor


Thống kê thành viên

Phát âm: 55 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 33

Bình chọn: 27 bình chọn

Số lần xem trang: 11.384


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.968

Vị thứ theo phát âm: 4.233