Những từ đã phát âm của lathor trong Forvo

Thành viên: lathor Đăng ký phát âm của lathor

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2010 Persson [sv] phát âm Persson bình chọn
26/01/2010 Larsson [sv] phát âm Larsson bình chọn
26/01/2010 Hyland [sv] phát âm Hyland bình chọn
26/01/2010 Tessin [sv] phát âm Tessin bình chọn
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] phát âm Noomi Rapace 1 bình chọn
26/01/2010 Gamla stan [sv] phát âm Gamla stan bình chọn
26/01/2010 Hötorget [sv] phát âm Hötorget 1 bình chọn
26/01/2010 Marseille [sv] phát âm Marseille bình chọn
26/01/2010 svensk filmindustri [sv] phát âm svensk filmindustri bình chọn
26/01/2010 euro [sv] phát âm euro 2 bình chọn
26/01/2010 Bonniers [sv] phát âm Bonniers bình chọn
26/01/2010 Norrköping [sv] phát âm Norrköping bình chọn
26/01/2010 Securitas [sv] phát âm Securitas bình chọn
26/01/2010 Västgötagatan [sv] phát âm Västgötagatan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 Sandrews [sv] phát âm Sandrews bình chọn
26/01/2010 Östgötagatan [sv] phát âm Östgötagatan bình chọn
26/01/2010 Västmanland [sv] phát âm Västmanland bình chọn
26/01/2010 Halland [sv] phát âm Halland bình chọn
26/01/2010 Bohuslän [sv] phát âm Bohuslän bình chọn
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] phát âm Astrid Lindgren bình chọn
26/01/2010 sig [sv] phát âm sig bình chọn
26/01/2010 konferens [sv] phát âm konferens bình chọn
26/01/2010 ombudsman [sv] phát âm ombudsman 1 bình chọn
26/01/2010 vägg [sv] phát âm vägg bình chọn
26/01/2010 aldrig [sv] phát âm aldrig 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 2010 [sv] phát âm 2010 bình chọn
24/01/2010 Månegarm [sv] phát âm Månegarm 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 visste [sv] phát âm visste bình chọn
24/01/2010 Wachtmeister [sv] phát âm Wachtmeister 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 Telia sonera [sv] phát âm Telia sonera bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ lathor


Thống kê thành viên

Phát âm: 55 (21 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 33

Bình chọn: 25 bình chọn

Số lần xem trang: 7.680


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.344

Vị thứ theo phát âm: 3.398