Những từ đã phát âm của le_berger trong Forvo

Thành viên: le_berger Đăng ký phát âm của le_berger

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2010 salamalec [fr] phát âm salamalec bình chọn
12/05/2010 rondin [fr] phát âm rondin bình chọn
12/05/2010 technuage [fr] phát âm technuage bình chọn
12/05/2010 sataniques [fr] phát âm sataniques bình chọn
12/05/2010 sciotte [fr] phát âm sciotte bình chọn
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] phát âm fondant au chocolat bình chọn
12/05/2010 attirant [fr] phát âm attirant bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ le_berger


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.758


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 13.451