Những từ đã phát âm của leannan trong Forvo

Thành viên: leannan Đăng ký phát âm của leannan

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/12/2010 wieloletni [pl] phát âm wieloletni 0 bình chọn
30/12/2010 przełęcz [pl] phát âm przełęcz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/12/2010 koniec [pl] phát âm koniec 0 bình chọn
02/10/2008 Buczkowski [pl] phát âm Buczkowski 0 bình chọn
14/08/2008 Krosno [pl] phát âm Krosno 0 bình chọn
14/08/2008 Ustka [pl] phát âm Ustka 0 bình chọn
14/08/2008 Gorskowski [pl] phát âm Gorskowski 0 bình chọn
14/08/2008 Leo Fleider [pl] phát âm Leo Fleider 0 bình chọn
14/08/2008 spierdalaj [pl] phát âm spierdalaj 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 Rohatyn [pl] phát âm Rohatyn 0 bình chọn
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] phát âm Andrzej Buncol 0 bình chọn
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] phát âm Hudzikiewicz 0 bình chọn
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] phát âm Zbigniew Boniek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 pragnienie [pl] phát âm pragnienie 0 bình chọn
14/08/2008 panie [pl] phát âm panie 0 bình chọn
14/08/2008 cudowny [pl] phát âm cudowny 0 bình chọn
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] phát âm Andrzej Szarmach 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] phát âm Jacek Bąk 0 bình chọn
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] phát âm Robert Gadocha 0 bình chọn
14/08/2008 Artur Boruc [pl] phát âm Artur Boruc 0 bình chọn
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] phát âm Grzegorz Lato 0 bình chọn
14/08/2008 bursztyn [pl] phát âm bursztyn 0 bình chọn
14/08/2008 Galicja [pl] phát âm Galicja 0 bình chọn
14/08/2008 Biblia [pl] phát âm Biblia 0 bình chọn
14/08/2008 Księżna [pl] phát âm Księżna 0 bình chọn
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] phát âm Jezus Chrystus 0 bình chọn
14/08/2008 Betlejem [pl] phát âm Betlejem 0 bình chọn
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] phát âm Henryk Górecki 0 bình chọn
12/07/2008 Krąg [pl] phát âm Krąg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/07/2008 Kobylniki [pl] phát âm Kobylniki 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ leannan


Thống kê thành viên

Phát âm: 148 (9 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 11 bình chọn

Số lần xem trang: 19.799


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.189

Vị thứ theo phát âm: 1.807