Những từ đã phát âm của liltonzad trong Forvo

Thành viên: liltonzad Đăng ký phát âm của liltonzad

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/09/2008 kem chho? [gu] phát âm kem chho? -1 bình chọn
27/09/2008 Kam cho? [gu] phát âm Kam cho? -1 bình chọn
27/09/2008 Ahmedabad [gu] phát âm Ahmedabad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I am retiered man
like surfing net. photography, drawing painting

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ấn Độ

Liên hệ liltonzad


Thống kê thành viên

Phát âm: 3 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.586


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 24.310