Những từ đã phát âm của lizziewaa trong Forvo

Thành viên: lizziewaa Đăng ký phát âm của lizziewaa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/06/2011 Leasowes [en] phát âm Leasowes 0 bình chọn
08/12/2010 through [en] phát âm through 1 bình chọn
08/12/2010 can't [en] phát âm can't 6 bình chọn
08/12/2010 Elizabeth [en] phát âm Elizabeth -1 bình chọn
08/12/2010 caramel [en] phát âm caramel 0 bình chọn
08/12/2010 underground [en] phát âm underground 3 bình chọn
08/12/2010 further [en] phát âm further 0 bình chọn
08/12/2010 Toe loop [en] phát âm Toe loop 0 bình chọn
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] phát âm Gillian Jacobs 0 bình chọn
08/12/2010 individualisation [en] phát âm individualisation 0 bình chọn
08/12/2010 knowledgeably [en] phát âm knowledgeably 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ lizziewaa


Thống kê thành viên

Phát âm: 11

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 6.757


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 12.997