Những từ đã phát âm của lockstock trong Forvo

Thành viên: lockstock Đăng ký phát âm của lockstock

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/12/2013 ?מה נשמע [he] phát âm ?מה נשמע 0 bình chọn
01/12/2013 שלוש [he] phát âm שלוש 0 bình chọn
16/08/2012 Pininfarina [it] phát âm Pininfarina 0 bình chọn
16/08/2012 venderebbe [it] phát âm venderebbe 0 bình chọn
16/08/2012 venderemmo [it] phát âm venderemmo 0 bình chọn
16/08/2012 vendereste [it] phát âm vendereste 0 bình chọn
16/08/2012 tu pagherai [it] phát âm tu pagherai 0 bình chọn
16/08/2012 venderei [it] phát âm venderei 0 bình chọn
16/08/2012 venderebbero [it] phát âm venderebbero 0 bình chọn
16/08/2012 venderesti [it] phát âm venderesti 0 bình chọn
16/08/2012 coibente [it] phát âm coibente 0 bình chọn
14/08/2012 piruvato [it] phát âm piruvato 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ lockstock


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 4

Số lần xem trang: 3.974


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.176

Vị thứ theo phát âm: 12.308