Những từ đã phát âm của lucaviolino trong Forvo

Thành viên: lucaviolino Đăng ký phát âm của lucaviolino

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2012 archeologia [it] phát âm archeologia 0 bình chọn
26/01/2012 stagionale [it] phát âm stagionale 0 bình chọn
26/01/2012 antipodi [it] phát âm antipodi 0 bình chọn
26/01/2012 assomiglia [it] phát âm assomiglia 0 bình chọn
26/01/2012 punitivo [it] phát âm punitivo 0 bình chọn
26/01/2012 sfilacciare [it] phát âm sfilacciare 0 bình chọn
26/01/2012 personalizzabile [it] phát âm personalizzabile 0 bình chọn
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] phát âm Ludovico Geymonat 0 bình chọn
26/01/2012 Elvino [it] phát âm Elvino 0 bình chọn
26/01/2012 Monte Bignone [it] phát âm Monte Bignone 0 bình chọn
26/01/2012 Ave Maria [it] phát âm Ave Maria 0 bình chọn
02/09/2010 stizzoso [it] phát âm stizzoso 0 bình chọn
02/09/2010 fiori di zucca [it] phát âm fiori di zucca 0 bình chọn
02/09/2010 impaziente [it] phát âm impaziente 0 bình chọn
02/09/2010 scandalizzato [it] phát âm scandalizzato 0 bình chọn
02/09/2010 incazzato [it] phát âm incazzato 0 bình chọn
02/09/2010 Cipriani [it] phát âm Cipriani 0 bình chọn
02/09/2010 sommozzatore [it] phát âm sommozzatore 0 bình chọn
21/08/2010 Angrogna [it] phát âm Angrogna 0 bình chọn
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] phát âm Anzola dell'Emilia 0 bình chọn
21/08/2010 omino [it] phát âm omino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 inconsapevole [it] phát âm inconsapevole 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 inconsapevolezza [it] phát âm inconsapevolezza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 ronzo [it] phát âm ronzo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2010 danzatrice [it] phát âm danzatrice 0 bình chọn
11/08/2010 idiozia [it] phát âm idiozia 0 bình chọn
11/08/2010 coercizione [it] phát âm coercizione 0 bình chọn
11/08/2010 ubbidienza [it] phát âm ubbidienza 0 bình chọn
11/08/2010 pubblicizzare [it] phát âm pubblicizzare 0 bình chọn
11/08/2010 secolarizzare [it] phát âm secolarizzare 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ lucaviolino


Thống kê thành viên

Phát âm: 131 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 14 bình chọn

Số lần xem trang: 10.187


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 23.593

Vị thứ theo phát âm: 2.021