Những từ đã phát âm của lucaviolino trong Forvo

Thành viên: lucaviolino Đăng ký phát âm của lucaviolino

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2012 archeologia [it] phát âm archeologia bình chọn
26/01/2012 stagionale [it] phát âm stagionale bình chọn
26/01/2012 antipodi [it] phát âm antipodi bình chọn
26/01/2012 assomiglia [it] phát âm assomiglia bình chọn
26/01/2012 punitivo [it] phát âm punitivo bình chọn
26/01/2012 sfilacciare [it] phát âm sfilacciare bình chọn
26/01/2012 personalizzabile [it] phát âm personalizzabile bình chọn
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] phát âm Ludovico Geymonat bình chọn
26/01/2012 Elvino [it] phát âm Elvino bình chọn
26/01/2012 Monte Bignone [it] phát âm Monte Bignone bình chọn
26/01/2012 Ave Maria [it] phát âm Ave Maria bình chọn
02/09/2010 stizzoso [it] phát âm stizzoso bình chọn
02/09/2010 fiori di zucca [it] phát âm fiori di zucca bình chọn
02/09/2010 impaziente [it] phát âm impaziente bình chọn
02/09/2010 scandalizzato [it] phát âm scandalizzato bình chọn
02/09/2010 incazzato [it] phát âm incazzato bình chọn
02/09/2010 Cipriani [it] phát âm Cipriani bình chọn
02/09/2010 sommozzatore [it] phát âm sommozzatore bình chọn
21/08/2010 Angrogna [it] phát âm Angrogna bình chọn
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] phát âm Anzola dell'Emilia bình chọn
21/08/2010 omino [it] phát âm omino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 inconsapevole [it] phát âm inconsapevole 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 inconsapevolezza [it] phát âm inconsapevolezza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 ronzo [it] phát âm ronzo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/08/2010 danzatrice [it] phát âm danzatrice bình chọn
11/08/2010 idiozia [it] phát âm idiozia bình chọn
11/08/2010 coercizione [it] phát âm coercizione bình chọn
11/08/2010 ubbidienza [it] phát âm ubbidienza bình chọn
11/08/2010 pubblicizzare [it] phát âm pubblicizzare bình chọn
11/08/2010 secolarizzare [it] phát âm secolarizzare bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Web: http://lucamusolesi.altervista.org/

Liên hệ lucaviolino


Thống kê thành viên

Phát âm: 132 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 6.556


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 26.900

Vị thứ theo phát âm: 1.638