Những từ đã phát âm của lucus trong Forvo

Thành viên: lucus Đăng ký phát âm của lucus

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2012 enunciate [en] phát âm enunciate bình chọn
31/10/2012 omega 3 [en] phát âm omega 3 bình chọn
31/10/2012 omega 6 [en] phát âm omega 6 bình chọn
31/10/2012 deeper [en] phát âm deeper bình chọn
17/02/2011 word [en] phát âm word 1 bình chọn
17/02/2011 flowers [en] phát âm flowers 3 bình chọn
17/02/2011 Behemoth [en] phát âm Behemoth 4 bình chọn
17/02/2011 quoth [en] phát âm quoth bình chọn
17/02/2011 kebab [en] phát âm kebab 1 bình chọn
17/02/2011 banana bender [en] phát âm banana bender bình chọn
17/02/2011 Luke [en] phát âm Luke bình chọn
17/02/2011 Michelle [en] phát âm Michelle 1 bình chọn
17/02/2011 bender [en] phát âm bender bình chọn
17/02/2011 horny [en] phát âm horny 1 bình chọn
17/02/2011 trumpet [en] phát âm trumpet bình chọn
17/02/2011 rainbow [en] phát âm rainbow 2 bình chọn
17/02/2011 cookies [en] phát âm cookies 1 bình chọn
17/02/2011 lollipops [en] phát âm lollipops 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2011 sunshine [en] phát âm sunshine bình chọn
17/02/2011 fuck off [en] phát âm fuck off -1 bình chọn
17/02/2011 fuck you [en] phát âm fuck you 1 bình chọn
17/02/2011 shut the fuck up [en] phát âm shut the fuck up 0 bình chọn
17/02/2011 scientist [en] phát âm scientist bình chọn
17/02/2011 suffice [en] phát âm suffice bình chọn
17/02/2011 adapted [en] phát âm adapted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2011 discombobulation [en] phát âm discombobulation bình chọn
14/02/2011 Whither or whether? [en] phát âm Whither or whether? bình chọn
14/02/2011 whither [en] phát âm whither bình chọn
14/02/2011 air [en] phát âm air 2 bình chọn
14/02/2011 proposing [en] phát âm proposing bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ lucus


Thống kê thành viên

Phát âm: 36 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 7.326


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 4.734