Thành viên: lynx

Đăng ký phát âm của lynx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2009 Intranet [en] phát âm Intranet 0 bình chọn
15/06/2009 zettabyte [en] phát âm zettabyte 0 bình chọn
15/06/2009 gigahertz [en] phát âm gigahertz 0 bình chọn
15/06/2009 FireWire [en] phát âm FireWire 0 bình chọn
15/06/2009 emulation [en] phát âm emulation 0 bình chọn
15/06/2009 debugger [en] phát âm debugger 0 bình chọn
15/06/2009 data set [en] phát âm data set 0 bình chọn
15/06/2009 database [en] phát âm database 0 bình chọn
15/06/2009 data [en] phát âm data -1 bình chọn
15/06/2009 cyberspace [en] phát âm cyberspace -1 bình chọn
15/06/2009 Cybercrime [en] phát âm Cybercrime 0 bình chọn
15/06/2009 compiler [en] phát âm compiler -1 bình chọn
15/06/2009 buffer [en] phát âm buffer 0 bình chọn
15/06/2009 WhoIs [en] phát âm WhoIs 0 bình chọn
15/06/2009 Telnet [en] phát âm Telnet 0 bình chọn
15/06/2009 Proxy Server [en] phát âm Proxy Server 0 bình chọn
15/06/2009 Pharming [en] phát âm Pharming 0 bình chọn
15/06/2009 Phishing [en] phát âm Phishing 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 newsgroup [en] phát âm newsgroup -1 bình chọn
15/06/2009 netiquette [en] phát âm netiquette 0 bình chọn
15/06/2009 Listserv [en] phát âm Listserv 0 bình chọn
15/06/2009 InterNIC [en] phát âm InterNIC 0 bình chọn
15/06/2009 Hyperlink [en] phát âm Hyperlink 0 bình chọn
15/06/2009 extranet [en] phát âm extranet 0 bình chọn
15/06/2009 Internet [en] phát âm Internet 0 bình chọn
15/06/2009 Cross-browser [en] phát âm Cross-browser 0 bình chọn
15/06/2009 Broadband [en] phát âm Broadband 0 bình chọn
15/06/2009 Bot [en] phát âm Bot 0 bình chọn
15/06/2009 ActiveX [en] phát âm ActiveX 0 bình chọn
15/06/2009 Avatar [sa] phát âm Avatar -1 bình chọn