Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2014 سعی کردن [fa] phát âm سعی کردن 0 bình chọn
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] phát âm نسبیت عمومی 0 bình chọn
05/03/2014 هراد [fa] phát âm هراد 0 bình chọn
03/01/2014 ندی [fa] phát âm ندی 0 bình chọn
12/08/2013 رود سند [fa] phát âm رود سند 0 bình chọn
12/08/2013 نه تنها [fa] phát âm نه تنها 0 bình chọn
27/07/2013 مستمعين [fa] phát âm مستمعين 0 bình chọn
27/07/2013 چه وقت [fa] phát âm چه وقت 0 bình chọn
27/07/2013 بالفعل [fa] phát âm بالفعل 0 bình chọn
27/07/2013 تعجيل [fa] phát âm تعجيل 0 bình chọn
27/07/2013 خاضع [fa] phát âm خاضع 0 bình chọn
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] phát âm Shahram Nazeri 1 bình chọn
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] phát âm Mohammad Reza Shajarian 0 bình chọn
27/07/2013 تمايز [fa] phát âm تمايز 0 bình chọn
27/07/2013 تراكم [fa] phát âm تراكم 0 bình chọn
27/07/2013 براب [fa] phát âm براب 0 bình chọn
27/07/2013 ماه گذشته [fa] phát âm ماه گذشته 0 bình chọn
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] phát âm پیشانی کوتاه 1 bình chọn
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] phát âm پیشانی بلند 1 bình chọn
27/07/2013 سیر [fa] phát âm سیر 0 bình chọn
27/07/2013 فکسنی [fa] phát âm فکسنی 0 bình chọn
27/07/2013 دانش پژوه [fa] phát âm دانش پژوه 0 bình chọn
27/07/2013 دقيقاً [fa] phát âm دقيقاً 0 bình chọn
27/07/2013 ایلا [fa] phát âm ایلا 0 bình chọn
27/07/2013 توسروندانی [fa] phát âm توسروندانی 0 bình chọn
27/07/2013 تداعی [fa] phát âm تداعی 0 bình chọn
27/07/2013 کرند غرب [fa] phát âm کرند غرب 0 bình chọn
27/07/2013 رفض [fa] phát âm رفض 0 bình chọn
27/07/2013 پرتی [fa] phát âm پرتی 0 bình chọn
27/07/2013 متعبد [fa] phát âm متعبد 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (267 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.949

Bình chọn: 379 bình chọn

Số lần xem trang: 43.965


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59