Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] phát âm یورگن هابرماس 0 bình chọn
04/07/2014 اتیوپی [fa] phát âm اتیوپی 0 bình chọn
04/07/2014 گرنادا [fa] phát âm گرنادا 0 bình chọn
04/07/2014 سیرالئون [fa] phát âm سیرالئون 0 bình chọn
04/07/2014 اسلواکی [fa] phát âm اسلواکی 0 bình chọn
17/06/2014 موسس شركت [fa] phát âm موسس شركت 0 bình chọn
17/06/2014 کار آفرين [fa] phát âm کار آفرين 0 bình chọn
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] phát âm اوراق بهادار 0 bình chọn
17/06/2014 Shahrooz Behnia [fa] phát âm Shahrooz Behnia 0 bình chọn
17/06/2014 عدد اصلی [fa] phát âm عدد اصلی 0 bình chọn
17/06/2014 تکواژ [fa] phát âm تکواژ 0 bình chọn
17/06/2014 تصریف [fa] phát âm تصریف 0 bình chọn
17/06/2014 حکیمانه [fa] phát âm حکیمانه 0 bình chọn
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] phát âm کشتار جمعی 0 bình chọn
17/06/2014 مربيگری [fa] phát âm مربيگری 0 bình chọn
17/06/2014 صدام حسین [fa] phát âm صدام حسین 0 bình chọn
17/06/2014 سوختگیری [fa] phát âm سوختگیری 0 bình chọn
17/06/2014 فرسودگی [fa] phát âm فرسودگی 0 bình chọn
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] phát âm سنگ یادبود 0 bình chọn
01/06/2014 چاره آراستن [fa] phát âm چاره آراستن 0 bình chọn
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] phát âm چاره‌بردار 0 bình chọn
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] phát âm چاره‌پذیر 0 bình chọn
01/06/2014 قناری اهلی [fa] phát âm قناری اهلی 0 bình chọn
28/05/2014 بهروز وثوقی [fa] phát âm بهروز وثوقی 0 bình chọn
28/05/2014 رضا عطاران [fa] phát âm رضا عطاران 0 bình chọn
28/05/2014 مسعود کیمیایی [fa] phát âm مسعود کیمیایی 0 bình chọn
28/05/2014 باران کوثری [fa] phát âm باران کوثری 0 bình chọn
28/05/2014 ترانه علیدوستی [fa] phát âm ترانه علیدوستی 0 bình chọn
28/05/2014 مریلا زارعی [fa] phát âm مریلا زارعی 0 bình chọn
28/05/2014 محمدعلی کشاورز [fa] phát âm محمدعلی کشاورز 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.631 (270 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.994

Bình chọn: 386 bình chọn

Số lần xem trang: 51.604


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 120

Vị thứ theo phát âm: 59