Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2014 بوداپست [fa] phát âm بوداپست 0 bình chọn
01/10/2014 استخاره [fa] phát âm استخاره 0 bình chọn
01/10/2014 فلاکس [fa] phát âm فلاکس 0 bình chọn
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] phát âm رزرو اتاق 0 bình chọn
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] phát âm کجا زندگی می کنید؟ 0 bình chọn
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] phát âm انتخابات ِ سراسری 0 bình chọn
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] phát âm فرصت طلبی 1 bình chọn
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] phát âm انتخابات ِ ریاست جمهوری 0 bình chọn
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] phát âm گروه ِ فشار 0 bình chọn
07/08/2014 پوسيدن [fa] phát âm پوسيدن 0 bình chọn
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] phát âm نو محافظه کاری 0 bình chọn
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] phát âm فرمانروایی کردن بر 0 bình chọn
07/08/2014 الیگارشی [fa] phát âm الیگارشی 0 bình chọn
07/08/2014 شعر خوانی [fa] phát âm شعر خوانی 0 bình chọn
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] phát âm نتایج ِ انتخابات 0 bình chọn
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] phát âm خواهان ِ چیزی بودن 0 bình chọn
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] phát âm انتخاب ِ مجدّد 0 bình chọn
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] phát âm انتخاب شدن 0 bình chọn
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] phát âm تبلیغات ِ انتخاباتی 0 bình chọn
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] phát âm بی تفاوتی ِ سیاسی 0 bình chọn
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] phát âm کانون ِ نویسندگان ِ ایران 1 bình chọn
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] phát âm شایسته سالاری 1 bình chọn
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] phát âm سلسله مراتب 0 bình chọn
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] phát âm شب ِ شعر 0 bình chọn
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] phát âm انتخابات ِ محلی 1 bình chọn
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] phát âm کتاب ِ پرفروش 0 bình chọn
07/08/2014 افراط گرا [fa] phát âm افراط گرا 0 bình chọn
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] phát âm کثرت گرایی 0 bình chọn
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] phát âm نقد ِ کتاب 0 bình chọn
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] phát âm موسیقی ِ سنتی 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Website: www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.681 (276 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.996

Bình chọn: 401 bình chọn

Số lần xem trang: 94.151


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 134

Vị thứ theo phát âm: 72