Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 4.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/06/2013 از طرف [fa] phát âm از طرف bình chọn
04/06/2013 روابط عمومی [fa] phát âm روابط عمومی bình chọn
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] phát âm به بیان دیگر گفتن bình chọn
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] phát âm به عبارت ديگه bình chọn
03/06/2013 بیش از حد [fa] phát âm بیش از حد bình chọn
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] phát âm گفت‌و‌گو bình chọn
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] phát âm خودآگاهی طبقاتی bình chọn
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] phát âm پیش‌فرض bình chọn
02/06/2013 به‌رغم [fa] phát âm به‌رغم bình chọn
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] phát âm هم‌پوشانی bình chọn
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] phát âm تأمل‌برانگیز bình chọn
02/06/2013 تأملی [fa] phát âm تأملی bình chọn
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] phát âm پرهیزیدن bình chọn
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] phát âm حدود و ثغور bình chọn
02/06/2013 سوفوکلس [fa] phát âm سوفوکلس bình chọn
02/06/2013 آموزه [fa] phát âm آموزه bình chọn
02/06/2013 بنفسه [fa] phát âm بنفسه bình chọn
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] phát âm خود‌آگاهی bình chọn
02/06/2013 پروتستان [fa] phát âm پروتستان bình chọn
02/06/2013 پروتستانی [fa] phát âm پروتستانی bình chọn
02/06/2013 فراسو [fa] phát âm فراسو bình chọn
02/06/2013 واسازی [fa] phát âm واسازی bình chọn
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] phát âm شیوه خطابی bình chọn
02/06/2013 استعلایی [fa] phát âm استعلایی bình chọn
02/06/2013 عورات [fa] phát âm عورات bình chọn
31/05/2013 صندوق عقب [fa] phát âm صندوق عقب bình chọn
31/05/2013 برکندن [fa] phát âm برکندن bình chọn
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] phát âm كفش پاك كن bình chọn
31/05/2013 واکس [fa] phát âm واکس bình chọn
31/05/2013 فرغون [fa] phát âm فرغون bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (266 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.949

Bình chọn: 378 bình chọn

Số lần xem trang: 43.093


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59