Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 4.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2014 بهمن قبادی [fa] phát âm بهمن قبادی 0 bình chọn
28/05/2014 کمال تبریزی [fa] phát âm کمال تبریزی 0 bình chọn
28/05/2014 پرویز کیمیاوی [fa] phát âm پرویز کیمیاوی 0 bình chọn
28/05/2014 گابون [fa] phát âm گابون 0 bình chọn
28/05/2014 رواندا [fa] phát âm رواندا 0 bình chọn
28/05/2014 جزایر کومور [fa] phát âm جزایر کومور 0 bình chọn
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] phát âm گویان فرانسه 0 bình chọn
28/05/2014 سورینامی [fa] phát âm سورینامی 0 bình chọn
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] phát âm سنت وینسنت و گرنادین‌ها 0 bình chọn
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] phát âm سنت لوسیا 0 bình chọn
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] phát âm سنت کیتس و نویس 0 bình chọn
28/05/2014 گواتمالا [fa] phát âm گواتمالا 0 bình chọn
28/05/2014 پالائو [fa] phát âm پالائو 0 bình chọn
28/05/2014 میکرونزی [fa] phát âm میکرونزی 0 bình chọn
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] phát âm پاپوآ گینه نو 0 bình chọn
28/05/2014 ساموآ [fa] phát âm ساموآ 0 bình chọn
28/05/2014 اسلوواکی [fa] phát âm اسلوواکی 0 bình chọn
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] phát âm لیختن اشتاین 1 bình chọn
28/05/2014 تایوان [fa] phát âm تایوان 0 bình chọn
28/05/2014 سری لانکا [fa] phát âm سری لانکا 0 bình chọn
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] phát âm جمال میرصادقی 0 bình chọn
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] phát âm بزرگ علوی 0 bình chọn
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] phát âm شهریار مندنی‌پور 0 bình chọn
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] phát âm محمدعلی جمالزاده 0 bình chọn
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] phát âm ایرج پزشک‌زاد 0 bình chọn
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] phát âm هوشنگ گلشیری 0 bình chọn
26/05/2014 تعاون [fa] phát âm تعاون 0 bình chọn
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] phát âm زعفران سرگل 0 bình chọn
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] phát âm مرغ شکاری 0 bình chọn
20/05/2014 سرراست [fa] phát âm سرراست 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Website: www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.681 (276 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.996

Bình chọn: 401 bình chọn

Số lần xem trang: 93.457


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 133

Vị thứ theo phát âm: 72