Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 4.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/05/2014 سیاست گذار [fa] phát âm سیاست گذار 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] phát âm سیاست گذاری 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست زور [fa] phát âm سیاست زور 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست بازی [fa] phát âm سیاست بازی 0 bình chọn
09/05/2014 محوری [fa] phát âm محوری 0 bình chọn
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] phát âm کوتاه مدّت 0 bình chọn
09/05/2014 کلیدی [fa] phát âm کلیدی 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست مدار [fa] phát âm سیاست مدار 0 bình chọn
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] phát âm سیاسی شدن 0 bình chọn
09/05/2014 احساساتي [fa] phát âm احساساتي 0 bình chọn
09/05/2014 مرکزی [fa] phát âm مرکزی 0 bình chọn
09/05/2014 بازنمايي [fa] phát âm بازنمايي 0 bình chọn
09/05/2014 هرمزگان [fa] phát âm هرمزگان 0 bình chọn
09/05/2014 چند شد؟ [fa] phát âm چند شد؟ 0 bình chọn
07/05/2014 30 [fa] phát âm 30 0 bình chọn
07/05/2014 تعارف [fa] phát âm تعارف 0 bình chọn
07/05/2014 کی به کیه [fa] phát âm کی به کیه 1 bình chọn
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] phát âm ظهر نویسی 0 bình chọn
07/05/2014 siyyid [fa] phát âm siyyid 0 bình chọn
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] phát âm بهزاد رنجبران 0 bình chọn
11/03/2014 سعی کردن [fa] phát âm سعی کردن 0 bình chọn
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] phát âm نسبیت عمومی 0 bình chọn
05/03/2014 هراد [fa] phát âm هراد 0 bình chọn
03/01/2014 ندی [fa] phát âm ندی 0 bình chọn
12/08/2013 رود سند [fa] phát âm رود سند 0 bình chọn
12/08/2013 نه تنها [fa] phát âm نه تنها -1 bình chọn
27/07/2013 مستمعين [fa] phát âm مستمعين 0 bình chọn
27/07/2013 چه وقت [fa] phát âm چه وقت 0 bình chọn
27/07/2013 بالفعل [fa] phát âm بالفعل 0 bình chọn
27/07/2013 تعجيل [fa] phát âm تعجيل 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.631 (270 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.994

Bình chọn: 386 bình chọn

Số lần xem trang: 52.108


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 120

Vị thứ theo phát âm: 59