Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 4.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/06/2013 از طرف [fa] phát âm از طرف 0 bình chọn
04/06/2013 روابط عمومی [fa] phát âm روابط عمومی 0 bình chọn
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] phát âm به بیان دیگر گفتن 0 bình chọn
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] phát âm به عبارت ديگه 0 bình chọn
03/06/2013 بیش از حد [fa] phát âm بیش از حد 0 bình chọn
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] phát âm گفت‌و‌گو 0 bình chọn
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] phát âm خودآگاهی طبقاتی 0 bình chọn
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] phát âm پیش‌فرض 0 bình chọn
02/06/2013 به‌رغم [fa] phát âm به‌رغم 0 bình chọn
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] phát âm هم‌پوشانی 0 bình chọn
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] phát âm تأمل‌برانگیز 0 bình chọn
02/06/2013 تأملی [fa] phát âm تأملی 0 bình chọn
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] phát âm پرهیزیدن 0 bình chọn
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] phát âm حدود و ثغور 0 bình chọn
02/06/2013 سوفوکلس [fa] phát âm سوفوکلس 0 bình chọn
02/06/2013 آموزه [fa] phát âm آموزه 0 bình chọn
02/06/2013 بنفسه [fa] phát âm بنفسه 0 bình chọn
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] phát âm خود‌آگاهی 0 bình chọn
02/06/2013 پروتستان [fa] phát âm پروتستان 0 bình chọn
02/06/2013 پروتستانی [fa] phát âm پروتستانی 0 bình chọn
02/06/2013 فراسو [fa] phát âm فراسو 0 bình chọn
02/06/2013 واسازی [fa] phát âm واسازی 0 bình chọn
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] phát âm شیوه خطابی 0 bình chọn
02/06/2013 استعلایی [fa] phát âm استعلایی 0 bình chọn
02/06/2013 عورات [fa] phát âm عورات 0 bình chọn
31/05/2013 صندوق عقب [fa] phát âm صندوق عقب 0 bình chọn
31/05/2013 برکندن [fa] phát âm برکندن 0 bình chọn
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] phát âm كفش پاك كن 0 bình chọn
31/05/2013 واکس [fa] phát âm واکس 0 bình chọn
31/05/2013 فرغون [fa] phát âm فرغون 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (267 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.949

Bình chọn: 379 bình chọn

Số lần xem trang: 43.908


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59