Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 6.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] phát âm پاشنه آشیل 0 bình chọn
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] phát âm صدای بوم بوم 0 bình chọn
19/06/2013 سخنور [fa] phát âm سخنور 0 bình chọn
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] phát âm كلاهبرداري 0 bình chọn
19/06/2013 واكه [fa] phát âm واكه 0 bình chọn
14/06/2013 حکام [fa] phát âm حکام 0 bình chọn
14/06/2013 هوانورد [fa] phát âm هوانورد 0 bình chọn
14/06/2013 مترصد [fa] phát âm مترصد 0 bình chọn
14/06/2013 ژانر [fa] phát âm ژانر 0 bình chọn
13/06/2013 مقتدرانه [fa] phát âm مقتدرانه 0 bình chọn
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] phát âm رخت‌پهن‌کن 0 bình chọn
07/06/2013 رگال [fa] phát âm رگال 0 bình chọn
07/06/2013 جالباسی [fa] phát âm جالباسی 0 bình chọn
07/06/2013 فونداسیون [fa] phát âm فونداسیون 0 bình chọn
07/06/2013 تصاحب [fa] phát âm تصاحب 0 bình chọn
07/06/2013 تصعید [fa] phát âm تصعید 0 bình chọn
07/06/2013 تجلیل [fa] phát âm تجلیل 0 bình chọn
07/06/2013 تمکین [fa] phát âm تمکین 0 bình chọn
07/06/2013 تمکن [fa] phát âm تمکن 0 bình chọn
07/06/2013 تقبل [fa] phát âm تقبل 0 bình chọn
07/06/2013 تفهم [fa] phát âm تفهم 0 bình chọn
07/06/2013 تفعل [fa] phát âm تفعل 0 bình chọn
07/06/2013 تشهد [fa] phát âm تشهد 0 bình chọn
07/06/2013 تخطئه [fa] phát âm تخطئه 0 bình chọn
07/06/2013 تسویه [fa] phát âm تسویه 0 bình chọn
07/06/2013 بصره [fa] phát âm بصره 0 bình chọn
07/06/2013 تحکم [fa] phát âm تحکم 0 bình chọn
07/06/2013 تجمیع [fa] phát âm تجمیع 0 bình chọn
07/06/2013 تباین [fa] phát âm تباین 0 bình chọn
07/06/2013 شاخ بودن [fa] phát âm شاخ بودن 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.631 (270 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.994

Bình chọn: 386 bình chọn

Số lần xem trang: 52.349


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 120

Vị thứ theo phát âm: 60