Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 6.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2013 آرمین [fa] phát âm آرمین 0 bình chọn
30/05/2013 اقیانوس [fa] phát âm اقیانوس 0 bình chọn
30/05/2013 ورامین [fa] phát âm ورامین 0 bình chọn
30/05/2013 کرج [fa] phát âm کرج 0 bình chọn
30/05/2013 نظرآباد [fa] phát âm نظرآباد 0 bình chọn
30/05/2013 فیروزکوه [fa] phát âm فیروزکوه 0 bình chọn
30/05/2013 شهریار [fa] phát âm شهریار 0 bình chọn
30/05/2013 شمیرانات [fa] phát âm شمیرانات 0 bình chọn
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] phát âm ساوجبلاغ 0 bình chọn
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] phát âm رباط‌کریم 0 bình chọn
30/05/2013 بيا [fa] phát âm بيا 0 bình chọn
30/05/2013 مشهد [fa] phát âm مشهد 0 bình chọn
30/05/2013 فارسی [fa] phát âm فارسی 0 bình chọn
30/05/2013 رادیولوژی [fa] phát âm رادیولوژی 0 bình chọn
30/05/2013 كاراته [fa] phát âm كاراته 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودی [fa] phát âm خوانده بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بود [fa] phát âm خوانده بود 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودید [fa] phát âm خوانده بودید 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودم [fa] phát âm خوانده بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودند [fa] phát âm خوانده بودند 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودم [fa] phát âm خورده بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودی [fa] phát âm خورده بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودید [fa] phát âm خورده بودید 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بود [fa] phát âm خورده بود 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودیم [fa] phát âm خورده بودیم 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودند [fa] phát âm خورده بودند 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودم [fa] phát âm خواسته بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] phát âm خواسته بودیم 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودی [fa] phát âm خواسته بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بود [fa] phát âm خواسته بود 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (267 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.949

Bình chọn: 379 bình chọn

Số lần xem trang: 43.966


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59