Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 9.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2013 94 [fa] phát âm 94 0 bình chọn
30/05/2013 89 [fa] phát âm 89 0 bình chọn
30/05/2013 91 [fa] phát âm 91 0 bình chọn
30/05/2013 85 [fa] phát âm 85 0 bình chọn
30/05/2013 88 [fa] phát âm 88 0 bình chọn
30/05/2013 98 [fa] phát âm 98 0 bình chọn
30/05/2013 93 [fa] phát âm 93 0 bình chọn
30/05/2013 97 [fa] phát âm 97 0 bình chọn
30/05/2013 بنیامین [fa] phát âm بنیامین 0 bình chọn
30/05/2013 جمهوری [fa] phát âm جمهوری 0 bình chọn
30/05/2013 آزادی [fa] phát âm آزادی 1 bình chọn
30/05/2013 محمد [fa] phát âm محمد 0 bình chọn
30/05/2013 امنیت [fa] phát âm امنیت 0 bình chọn
30/05/2013 اصفهان [fa] phát âm اصفهان 0 bình chọn
30/05/2013 دوست [fa] phát âm دوست 0 bình chọn
30/05/2013 گفتَن [fa] phát âm گفتَن 0 bình chọn
30/05/2013 کرمانشاه [fa] phát âm کرمانشاه 0 bình chọn
30/05/2013 بابا [fa] phát âm بابا 1 bình chọn
30/05/2013 هلما [fa] phát âm هلما 0 bình chọn
30/05/2013 آرمین [fa] phát âm آرمین 0 bình chọn
30/05/2013 اقیانوس [fa] phát âm اقیانوس 0 bình chọn
30/05/2013 ورامین [fa] phát âm ورامین 0 bình chọn
30/05/2013 کرج [fa] phát âm کرج 0 bình chọn
30/05/2013 نظرآباد [fa] phát âm نظرآباد 0 bình chọn
30/05/2013 فیروزکوه [fa] phát âm فیروزکوه 0 bình chọn
30/05/2013 شهریار [fa] phát âm شهریار 0 bình chọn
30/05/2013 شمیرانات [fa] phát âm شمیرانات 0 bình chọn
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] phát âm ساوجبلاغ 0 bình chọn
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] phát âm رباط‌کریم 0 bình chọn
30/05/2013 بيا [fa] phát âm بيا 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.631 (270 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.994

Bình chọn: 386 bình chọn

Số lần xem trang: 52.101


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 120

Vị thứ theo phát âm: 59