Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 9.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2013 کت شلوار [fa] phát âm کت شلوار bình chọn
29/05/2013 درخور بودن [fa] phát âm درخور بودن bình chọn
29/05/2013 لباس يكدست [fa] phát âm لباس يكدست bình chọn
29/05/2013 قيف [fa] phát âm قيف bình chọn
29/05/2013 باربردار [fa] phát âm باربردار bình chọn
29/05/2013 بالا کش [fa] phát âm بالا کش bình chọn
29/05/2013 قاچ [fa] phát âm قاچ bình chọn
29/05/2013 قاچ كردن [fa] phát âm قاچ كردن bình chọn
29/05/2013 بريدن [fa] phát âm بريدن bình chọn
29/05/2013 پاشيدن [fa] phát âm پاشيدن bình chọn
29/05/2013 له شدن [fa] phát âm له شدن bình chọn
29/05/2013 زهكشی [fa] phát âm زهكشی bình chọn
29/05/2013 بريدن به قطعات كوچك [fa] phát âm بريدن به قطعات كوچك bình chọn
28/05/2013 تاراس [fa] phát âm تاراس bình chọn
28/05/2013 Hindukush [fa] phát âm Hindukush bình chọn
28/05/2013 فرگفت [fa] phát âm فرگفت bình chọn
28/05/2013 كهنه ظرف شويي [fa] phát âm كهنه ظرف شويي bình chọn
28/05/2013 خواهم خواند [fa] phát âm خواهم خواند bình chọn
28/05/2013 نابی [fa] phát âm نابی bình chọn
28/05/2013 بی آمیغی [fa] phát âm بی آمیغی bình chọn
28/05/2013 نوش آمیغ [fa] phát âm نوش آمیغ bình chọn
28/05/2013 گمان آمیغ [fa] phát âm گمان آمیغ bình chọn
28/05/2013 خاموشی [fa] phát âm خاموشی bình chọn
28/05/2013 سپنتایی [fa] phát âm سپنتایی bình chọn
28/05/2013 نکوهش گر [fa] phát âm نکوهش گر bình chọn
28/05/2013 پیش کشیده [fa] phát âm پیش کشیده bình chọn
28/05/2013 زلفکان [fa] phát âm زلفکان bình chọn
28/05/2013 برافراشتن [fa] phát âm برافراشتن bình chọn
28/05/2013 قوطی بازکن [fa] phát âm قوطی بازکن bình chọn
28/05/2013 فر آشپزی [fa] phát âm فر آشپزی bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (267 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.950

Bình chọn: 379 bình chọn

Số lần xem trang: 43.314


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59