Những từ đã phát âm của m_asadi trong Forvo Trang 9.

Thành viên: m_asadi Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2013 کت شلوار [fa] phát âm کت شلوار 0 bình chọn
29/05/2013 درخور بودن [fa] phát âm درخور بودن 0 bình chọn
29/05/2013 لباس يكدست [fa] phát âm لباس يكدست 0 bình chọn
29/05/2013 قيف [fa] phát âm قيف 0 bình chọn
29/05/2013 باربردار [fa] phát âm باربردار 0 bình chọn
29/05/2013 بالا کش [fa] phát âm بالا کش 0 bình chọn
29/05/2013 قاچ [fa] phát âm قاچ 0 bình chọn
29/05/2013 قاچ كردن [fa] phát âm قاچ كردن 0 bình chọn
29/05/2013 بريدن [fa] phát âm بريدن 0 bình chọn
29/05/2013 پاشيدن [fa] phát âm پاشيدن 0 bình chọn
29/05/2013 له شدن [fa] phát âm له شدن 0 bình chọn
29/05/2013 زهكشی [fa] phát âm زهكشی 0 bình chọn
29/05/2013 بريدن به قطعات كوچك [fa] phát âm بريدن به قطعات كوچك 0 bình chọn
28/05/2013 تاراس [fa] phát âm تاراس 0 bình chọn
28/05/2013 Hindukush [fa] phát âm Hindukush 0 bình chọn
28/05/2013 فرگفت [fa] phát âm فرگفت 0 bình chọn
28/05/2013 كهنه ظرف شويي [fa] phát âm كهنه ظرف شويي 0 bình chọn
28/05/2013 خواهم خواند [fa] phát âm خواهم خواند 0 bình chọn
28/05/2013 نابی [fa] phát âm نابی 0 bình chọn
28/05/2013 بی آمیغی [fa] phát âm بی آمیغی 0 bình chọn
28/05/2013 نوش آمیغ [fa] phát âm نوش آمیغ 0 bình chọn
28/05/2013 گمان آمیغ [fa] phát âm گمان آمیغ 0 bình chọn
28/05/2013 خاموشی [fa] phát âm خاموشی 0 bình chọn
28/05/2013 سپنتایی [fa] phát âm سپنتایی 0 bình chọn
28/05/2013 نکوهش گر [fa] phát âm نکوهش گر 0 bình chọn
28/05/2013 پیش کشیده [fa] phát âm پیش کشیده 0 bình chọn
28/05/2013 زلفکان [fa] phát âm زلفکان 0 bình chọn
28/05/2013 برافراشتن [fa] phát âm برافراشتن 0 bình chọn
28/05/2013 قوطی بازکن [fa] phát âm قوطی بازکن 0 bình chọn
28/05/2013 فر آشپزی [fa] phát âm فر آشپزی 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Iran

Web: http://www.iFarsi.blogspot.com

Liên hệ m_asadi


Thống kê thành viên

Phát âm: 5.535 (267 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2.949

Bình chọn: 379 bình chọn

Số lần xem trang: 44.113


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 116

Vị thứ theo phát âm: 59