Những từ đã phát âm của maccolish trong Forvo

Thành viên: maccolish Đăng ký phát âm của maccolish

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2012 Kabul [br] phát âm Kabul 0 bình chọn
07/10/2012 Nozvezh vat [br] phát âm Nozvezh vat 0 bình chọn
07/10/2012 Demat [br] phát âm Demat -1 bình chọn

Thông tin thành viên

BONJOUR A TOUS.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ maccolish


Thống kê thành viên

Phát âm: 3

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.922


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 24.207