Những từ đã phát âm của mafaldastasi trong Forvo

Thành viên: mafaldastasi Đăng ký phát âm của mafaldastasi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/04/2009 Regaleali [it] phát âm Regaleali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] phát âm Francesco Roccaforte bình chọn
02/04/2009 Masaniello [it] phát âm Masaniello bình chọn
02/04/2009 attrezzo [it] phát âm attrezzo bình chọn
02/04/2009 aggeggio [it] phát âm aggeggio bình chọn
02/04/2009 alce [it] phát âm alce bình chọn
02/04/2009 martello [it] phát âm martello 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 falce [it] phát âm falce bình chọn
02/04/2009 rastrello [it] phát âm rastrello bình chọn
02/04/2009 zappa [it] phát âm zappa 0 bình chọn
02/04/2009 asse da stiro [it] phát âm asse da stiro bình chọn
02/04/2009 iperbole [it] phát âm iperbole 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 parabola [it] phát âm parabola bình chọn
02/04/2009 Pulcinella [it] phát âm Pulcinella 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 zorro [it] phát âm zorro bình chọn
02/04/2009 ansia [it] phát âm ansia bình chọn
02/04/2009 paranoia [it] phát âm paranoia bình chọn
02/04/2009 Uomo Ragno [it] phát âm Uomo Ragno bình chọn
02/04/2009 ramificazioni [it] phát âm ramificazioni bình chọn
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] phát âm Qui, Quo, Qua 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 Zio Paperone [it] phát âm Zio Paperone bình chọn
02/04/2009 Paperinik [it] phát âm Paperinik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 La Rinascente [it] phát âm La Rinascente bình chọn
02/04/2009 Val Venosta [it] phát âm Val Venosta bình chọn
02/04/2009 tarocchi [it] phát âm tarocchi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 Bacio Perugina [it] phát âm Bacio Perugina bình chọn
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] phát âm Ferrero Rocher bình chọn
02/04/2009 Perugina [it] phát âm Perugina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 De Cecco [it] phát âm De Cecco bình chọn
02/04/2009 Buitoni [it] phát âm Buitoni bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I am Italian, originally from the southern part of Tuscany, but I've lived abroad for about half of my life. I have a faint generic central Italian accent.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Web: http://www.mafaldastasi.net

Liên hệ mafaldastasi


Thống kê thành viên

Phát âm: 801 (101 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 489

Bình chọn: 120 bình chọn

Số lần xem trang: 52.112


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 390

Vị thứ theo phát âm: 323