Những từ đã phát âm của maikelmai trong Forvo

Thành viên: maikelmai Đăng ký phát âm của maikelmai

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2010 congelat [ca] phát âm congelat 0 bình chọn
06/03/2010 acústic [ca] phát âm acústic 0 bình chọn
06/03/2010 esborrar [ca] phát âm esborrar 0 bình chọn
06/03/2010 Abelló [ca] phát âm Abelló 0 bình chọn
06/03/2010 Serrat [ca] phát âm Serrat 0 bình chọn
06/03/2010 prat [ca] phát âm prat 0 bình chọn
06/03/2010 Vallès [ca] phát âm Vallès 0 bình chọn
06/03/2010 Moscou [ca] phát âm Moscou 0 bình chọn
06/03/2010 segons [ca] phát âm segons 0 bình chọn
03/03/2010 regle [ca] phát âm regle 0 bình chọn
03/03/2010 llibreter [ca] phát âm llibreter 0 bình chọn
03/03/2010 travallengua [ca] phát âm travallengua 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2010 aprenentatge [ca] phát âm aprenentatge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2010 enllà [ca] phát âm enllà 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2010 oceà [ca] phát âm oceà 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2010 taquilla [ca] phát âm taquilla 0 bình chọn
03/03/2010 atrevit [ca] phát âm atrevit 0 bình chọn
03/03/2010 recinte [ca] phát âm recinte 0 bình chọn
03/03/2010 finca [ca] phát âm finca 0 bình chọn
03/03/2010 comptar [ca] phát âm comptar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/03/2010 cenotafi [ca] phát âm cenotafi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2010 deixaran [ca] phát âm deixaran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2010 article [ca] phát âm article 1 bình chọn
19/02/2010 impossible [ca] phát âm impossible 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 abreujadament [ca] phát âm abreujadament 0 bình chọn
19/02/2010 estornudar [es] phát âm estornudar 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 estrafalario [es] phát âm estrafalario 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 estrangulación [es] phát âm estrangulación 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 absorto [es] phát âm absorto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 abstinentment [ca] phát âm abstinentment 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ maikelmai


Thống kê thành viên

Phát âm: 59 (13 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 8.241


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.770

Vị thứ theo phát âm: 3.942