Những từ đã phát âm của malcolm trong Forvo

Thành viên: malcolm Đăng ký phát âm của malcolm

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2008 Heath Ledger [en] phát âm Heath Ledger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Harry Potter [en] phát âm Harry Potter 0 bình chọn
03/04/2008 minutes [en] phát âm minutes 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 hairspray [en] phát âm hairspray 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Martin Luther King [en] phát âm Martin Luther King 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 transformers [en] phát âm transformers 0 bình chọn
03/04/2008 computer [en] phát âm computer -1 bình chọn
03/04/2008 Australian Open [en] phát âm Australian Open 0 bình chọn
03/04/2008 underground [en] phát âm underground 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 pixies [en] phát âm pixies 0 bình chọn
03/04/2008 heroes [en] phát âm heroes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 The White Stripes [en] phát âm The White Stripes 0 bình chọn
03/04/2008 Pamela Anderson [en] phát âm Pamela Anderson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Stargate [en] phát âm Stargate 0 bình chọn
03/04/2008 body board [en] phát âm body board 0 bình chọn
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] phát âm Winnie the Pooh 0 bình chọn
03/04/2008 tools [en] phát âm tools 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 tea [en] phát âm tea 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 step [en] phát âm step 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 David Beckham [en] phát âm David Beckham 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Úc

Liên hệ malcolm


Thống kê thành viên

Phát âm: 20 (10 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 7.872


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 9.109