Những từ đã phát âm của mamali trong Forvo

Thành viên: mamali Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 بد یمن [fa] phát âm بد یمن 0 bình chọn
06/10/2012 خوفناک [fa] phát âm خوفناک 0 bình chọn
06/10/2012 لودگی [fa] phát âm لودگی 0 bình chọn
06/10/2012 مهمیز [fa] phát âm مهمیز 0 bình chọn
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] phát âm کلاه شرعی 0 bình chọn
06/10/2012 فتنه [fa] phát âm فتنه 0 bình chọn
06/10/2012 پیکارجوی [fa] phát âm پیکارجوی 0 bình chọn
06/10/2012 جديت [fa] phát âm جديت 0 bình chọn
06/10/2012 اصناف [fa] phát âm اصناف 0 bình chọn
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] phát âm پلیس ضد شورش 0 bình chọn
06/10/2012 بی کفایت [fa] phát âm بی کفایت 0 bình chọn
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] phát âm نیروی انتظامی 0 bình chọn
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] phát âm از سرگرفتن 0 bình chọn
06/10/2012 خلا صه [fa] phát âm خلا صه 0 bình chọn
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] phát âm ادامه يافتن 0 bình chọn
06/10/2012 بي ميل [fa] phát âm بي ميل 0 bình chọn
03/10/2012 عمده فروش [fa] phát âm عمده فروش 0 bình chọn
03/10/2012 خرده فروش [fa] phát âm خرده فروش 0 bình chọn
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] phát âm گاه‌شماری 0 bình chọn
03/10/2012 نوسانات [fa] phát âm نوسانات 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/10/2012 جواز [fa] phát âm جواز 0 bình chọn
03/10/2012 اجازه‌نامه [fa] phát âm اجازه‌نامه 0 bình chọn
03/10/2012 جنايتکار [fa] phát âm جنايتکار 0 bình chọn
03/10/2012 پاککن [fa] phát âm پاککن 0 bình chọn
03/10/2012 احتمال داشتن [fa] phát âm احتمال داشتن 0 bình chọn
02/10/2012 رونیز [fa] phát âm رونیز 0 bình chọn
02/10/2012 سن مارینو [fa] phát âm سن مارینو 0 bình chọn
02/10/2012 کیریباتی [fa] phát âm کیریباتی 0 bình chọn
02/10/2012 تشکیلات [fa] phát âm تشکیلات 0 bình chọn
02/10/2012 حبس خانگی [fa] phát âm حبس خانگی 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ mamali


Thống kê thành viên

Phát âm: 131 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 9.526


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.901

Vị thứ theo phát âm: 2.010