Những từ đã phát âm của mamali trong Forvo Trang 3.

Thành viên: mamali Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2012 Kish Air [fa] phát âm Kish Air 0 bình chọn
01/10/2012 کلمه عبور [fa] phát âm کلمه عبور 0 bình chọn
01/10/2012 ریزش کوه [fa] phát âm ریزش کوه 0 bình chọn
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] phát âm یارا شهیدی 0 bình chọn
01/10/2012 sotoudeh [fa] phát âm sotoudeh 0 bình chọn
01/10/2012 وفاق [fa] phát âm وفاق 0 bình chọn
01/10/2012 تعرض [fa] phát âm تعرض 0 bình chọn
30/09/2012 نره‌خر [fa] phát âm نره‌خر 0 bình chọn
30/09/2012 کارتک [fa] phát âm کارتک 0 bình chọn
30/09/2012 عتبات [fa] phát âm عتبات 0 bình chọn
30/09/2012 سوگماد [fa] phát âm سوگماد 0 bình chọn
30/09/2012 اکنکار [fa] phát âm اکنکار 0 bình chọn
30/09/2012 saoshyant [fa] phát âm saoshyant 0 bình chọn
30/09/2012 کولدیسک [fa] phát âm کولدیسک 0 bình chọn
30/09/2012 برم [fa] phát âm برم 0 bình chọn
30/09/2012 آواتار [fa] phát âm آواتار 0 bình chọn
30/09/2012 ذيربط [fa] phát âm ذيربط 0 bình chọn
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] phát âm اتحاد شوروی 0 bình chọn
30/09/2012 متواری [fa] phát âm متواری 0 bình chọn
30/09/2012 تفحص [fa] phát âm تفحص 0 bình chọn
30/09/2012 کارکرد [fa] phát âm کارکرد 0 bình chọn
30/09/2012 مسری [fa] phát âm مسری 0 bình chọn
30/09/2012 اشرار [fa] phát âm اشرار 0 bình chọn
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] phát âm رسيدگي كردن 0 bình chọn
30/09/2012 نفيس [fa] phát âm نفيس 0 bình chọn
30/09/2012 پارگی [fa] phát âm پارگی 0 bình chọn
30/09/2012 تظلم [fa] phát âm تظلم 0 bình chọn
30/09/2012 تحليف [fa] phát âm تحليف 0 bình chọn
30/09/2012 مکافات [fa] phát âm مکافات 0 bình chọn
30/09/2012 پيگرد [fa] phát âm پيگرد 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ mamali


Thống kê thành viên

Phát âm: 131 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 9.522


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.901

Vị thứ theo phát âm: 2.010