Những từ đã phát âm của manoelaassayag trong Forvo

Thành viên: manoelaassayag Đăng ký phát âm của manoelaassayag

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/01/2009 Carlos Diegues [pt] phát âm Carlos Diegues bình chọn
12/01/2009 Marília Pêra [pt] phát âm Marília Pêra bình chọn
12/01/2009 Caio Fernando Abreu [pt] phát âm Caio Fernando Abreu bình chọn
12/01/2009 João Guimarães Rosa [pt] phát âm João Guimarães Rosa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/01/2009 José Lins do Rego [pt] phát âm José Lins do Rego bình chọn
12/01/2009 Botafogo [pt] phát âm Botafogo -1 bình chọn
12/01/2009 samba-canção [pt] phát âm samba-canção bình chọn
12/01/2009 Maysa [ilo] phát âm Maysa bình chọn
12/01/2009 sudário [pt] phát âm sudário bình chọn
12/01/2009 sudão [pt] phát âm sudão bình chọn
12/01/2009 sucatear [pt] phát âm sucatear bình chọn
12/01/2009 sucatagem [pt] phát âm sucatagem bình chọn
12/01/2009 subversão [pt] phát âm subversão bình chọn
12/01/2009 subversivo [pt] phát âm subversivo bình chọn
12/01/2009 aloá [pt] phát âm aloá bình chọn
12/01/2009 almirantado [pt] phát âm almirantado bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ manoelaassayag


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.814


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.804

Vị thứ theo phát âm: 8.323