Những từ đã phát âm của manyaha trong Forvo Trang 3.

Thành viên: manyaha Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/02/2011 мангль [ru] phát âm мангль 0 bình chọn
12/02/2011 проделывать [ru] phát âm проделывать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/02/2011 палеоазиат [ru] phát âm палеоазиат 0 bình chọn
12/02/2011 проделка [ru] phát âm проделка 0 bình chọn
12/02/2011 рыбоходный [ru] phát âm рыбоходный 0 bình chọn
12/02/2011 Липинский [ru] phát âm Липинский 0 bình chọn
12/02/2011 вырубать [ru] phát âm вырубать 0 bình chọn
12/02/2011 снегирёк [ru] phát âm снегирёк 0 bình chọn
12/02/2011 разрыхляться [ru] phát âm разрыхляться 0 bình chọn
12/02/2011 кайманы [ru] phát âm кайманы 0 bình chọn
12/02/2011 Лещинский [ru] phát âm Лещинский 0 bình chọn
12/02/2011 снискать [ru] phát âm снискать 0 bình chọn
12/02/2011 камнедробление [ru] phát âm камнедробление 0 bình chọn
12/02/2011 камнесечение [ru] phát âm камнесечение 0 bình chọn
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] phát âm Василий Фёдорович Линденбаум 0 bình chọn
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] phát âm Андор Арнольдович Лилиенталь 0 bình chọn
12/02/2011 курчавинка [ru] phát âm курчавинка 0 bình chọn
12/02/2011 сизоворонковые [ru] phát âm сизоворонковые 0 bình chọn
12/02/2011 Юрий Линник [ru] phát âm Юрий Линник 0 bình chọn
12/02/2011 Лещёв [ru] phát âm Лещёв 0 bình chọn
12/02/2011 синодный [ru] phát âm синодный 0 bình chọn
12/02/2011 синодик [ru] phát âm синодик 0 bình chọn
12/02/2011 синодический [ru] phát âm синодический 0 bình chọn
12/02/2011 синологический [ru] phát âm синологический 0 bình chọn
12/02/2011 синодский [ru] phát âm синодский 0 bình chọn
12/02/2011 синология [ru] phát âm синология 0 bình chọn
12/02/2011 Фадеевич [ru] phát âm Фадеевич 0 bình chọn
12/02/2011 Фадеевна [ru] phát âm Фадеевна 0 bình chọn
12/02/2011 Фаддеевна [ru] phát âm Фаддеевна 0 bình chọn
12/02/2011 Фалалеевна [ru] phát âm Фалалеевна 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ manyaha


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.652 (445 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 464 bình chọn

Số lần xem trang: 63.491


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.615

Vị thứ theo phát âm: 108