Những từ đã phát âm của manyaha trong Forvo Trang 3.

Thành viên: manyaha Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/02/2011 мангль [ru] phát âm мангль bình chọn
12/02/2011 проделывать [ru] phát âm проделывать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/02/2011 палеоазиат [ru] phát âm палеоазиат bình chọn
12/02/2011 проделка [ru] phát âm проделка bình chọn
12/02/2011 рыбоходный [ru] phát âm рыбоходный bình chọn
12/02/2011 Липинский [ru] phát âm Липинский bình chọn
12/02/2011 вырубать [ru] phát âm вырубать bình chọn
12/02/2011 снегирёк [ru] phát âm снегирёк bình chọn
12/02/2011 разрыхляться [ru] phát âm разрыхляться bình chọn
12/02/2011 кайманы [ru] phát âm кайманы bình chọn
12/02/2011 Лещинский [ru] phát âm Лещинский bình chọn
12/02/2011 снискать [ru] phát âm снискать bình chọn
12/02/2011 камнедробление [ru] phát âm камнедробление bình chọn
12/02/2011 камнесечение [ru] phát âm камнесечение bình chọn
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] phát âm Василий Фёдорович Линденбаум bình chọn
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] phát âm Андор Арнольдович Лилиенталь bình chọn
12/02/2011 курчавинка [ru] phát âm курчавинка bình chọn
12/02/2011 сизоворонковые [ru] phát âm сизоворонковые bình chọn
12/02/2011 Юрий Линник [ru] phát âm Юрий Линник bình chọn
12/02/2011 Лещёв [ru] phát âm Лещёв bình chọn
12/02/2011 синодный [ru] phát âm синодный bình chọn
12/02/2011 синодик [ru] phát âm синодик bình chọn
12/02/2011 синодический [ru] phát âm синодический bình chọn
12/02/2011 синологический [ru] phát âm синологический bình chọn
12/02/2011 синодский [ru] phát âm синодский bình chọn
12/02/2011 синология [ru] phát âm синология bình chọn
12/02/2011 Фадеевич [ru] phát âm Фадеевич bình chọn
12/02/2011 Фадеевна [ru] phát âm Фадеевна bình chọn
12/02/2011 Фаддеевна [ru] phát âm Фаддеевна bình chọn
12/02/2011 Фалалеевна [ru] phát âm Фалалеевна bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Web: http://eldoradio.ru

Liên hệ manyaha


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.727 (432 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 439 bình chọn

Số lần xem trang: 42.788


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.257

Vị thứ theo phát âm: 89