Những từ đã phát âm của manyaha trong Forvo Trang 8.

Thành viên: manyaha Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2010 фолк-рок [ru] phát âm фолк-рок bình chọn
04/09/2010 фолить [ru] phát âm фолить bình chọn
04/09/2010 газонам [ru] phát âm газонам 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 фолкнеровский [ru] phát âm фолкнеровский bình chọn
26/07/2010 беззаботность [ru] phát âm беззаботность bình chọn
20/07/2010 обстрематься [ru] phát âm обстрематься 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/07/2010 нарик [ru] phát âm нарик bình chọn
20/07/2010 нарк [ru] phát âm нарк bình chọn
20/07/2010 нарики [ru] phát âm нарики bình chọn
20/07/2010 нарки [ru] phát âm нарки bình chọn
20/07/2010 кислица [ru] phát âm кислица bình chọn
20/07/2010 тупоумие [ru] phát âm тупоумие bình chọn
20/07/2010 тупоумный [ru] phát âm тупоумный bình chọn
20/07/2010 заквашенный [ru] phát âm заквашенный bình chọn
20/07/2010 мешочница [ru] phát âm мешочница bình chọn
20/07/2010 хапуга [ru] phát âm хапуга bình chọn
20/07/2010 двоечница [ru] phát âm двоечница bình chọn
20/07/2010 пятёрочница [ru] phát âm пятёрочница bình chọn
20/07/2010 мамка [ru] phát âm мамка bình chọn
20/07/2010 троечница [ru] phát âm троечница bình chọn
20/07/2010 мамулечка [ru] phát âm мамулечка bình chọn
20/07/2010 огреть [ru] phát âm огреть bình chọn
20/07/2010 припереть [ru] phát âm припереть bình chọn
20/07/2010 припереться [ru] phát âm припереться bình chọn
20/07/2010 обидные [ru] phát âm обидные bình chọn
20/07/2010 тупость [ru] phát âm тупость bình chọn
20/07/2010 туповатый [ru] phát âm туповатый bình chọn
20/07/2010 хитроумный [ru] phát âm хитроумный bình chọn
20/07/2010 хитренький [ru] phát âm хитренький bình chọn
20/07/2010 хитрющий [ru] phát âm хитрющий bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Web: http://eldoradio.ru

Liên hệ manyaha


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.727 (432 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 439 bình chọn

Số lần xem trang: 43.000


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.284

Vị thứ theo phát âm: 89