Những từ đã phát âm của manyaha trong Forvo Trang 8.

Thành viên: manyaha Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2010 фолк-рок [ru] phát âm фолк-рок 0 bình chọn
04/09/2010 фолить [ru] phát âm фолить 0 bình chọn
04/09/2010 газонам [ru] phát âm газонам 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 фолкнеровский [ru] phát âm фолкнеровский 0 bình chọn
26/07/2010 беззаботность [ru] phát âm беззаботность 0 bình chọn
20/07/2010 обстрематься [ru] phát âm обстрематься 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/07/2010 нарик [ru] phát âm нарик 0 bình chọn
20/07/2010 нарк [ru] phát âm нарк 0 bình chọn
20/07/2010 нарики [ru] phát âm нарики 0 bình chọn
20/07/2010 нарки [ru] phát âm нарки 0 bình chọn
20/07/2010 кислица [ru] phát âm кислица 0 bình chọn
20/07/2010 тупоумие [ru] phát âm тупоумие 0 bình chọn
20/07/2010 тупоумный [ru] phát âm тупоумный 0 bình chọn
20/07/2010 заквашенный [ru] phát âm заквашенный 0 bình chọn
20/07/2010 мешочница [ru] phát âm мешочница 0 bình chọn
20/07/2010 хапуга [ru] phát âm хапуга 0 bình chọn
20/07/2010 двоечница [ru] phát âm двоечница 0 bình chọn
20/07/2010 пятёрочница [ru] phát âm пятёрочница 0 bình chọn
20/07/2010 мамка [ru] phát âm мамка 0 bình chọn
20/07/2010 троечница [ru] phát âm троечница 0 bình chọn
20/07/2010 мамулечка [ru] phát âm мамулечка 0 bình chọn
20/07/2010 огреть [ru] phát âm огреть 0 bình chọn
20/07/2010 припереть [ru] phát âm припереть 0 bình chọn
20/07/2010 припереться [ru] phát âm припереться 0 bình chọn
20/07/2010 обидные [ru] phát âm обидные 0 bình chọn
20/07/2010 тупость [ru] phát âm тупость 0 bình chọn
20/07/2010 туповатый [ru] phát âm туповатый 0 bình chọn
20/07/2010 хитроумный [ru] phát âm хитроумный 0 bình chọn
20/07/2010 хитренький [ru] phát âm хитренький 0 bình chọn
20/07/2010 хитрющий [ru] phát âm хитрющий 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ manyaha


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.652 (445 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 464 bình chọn

Số lần xem trang: 63.670


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.381

Vị thứ theo phát âm: 108