Những từ đã phát âm của manyaha trong Forvo Trang 9.

Thành viên: manyaha Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/07/2010 хуторяне [ru] phát âm хуторяне bình chọn
20/07/2010 хуторской [ru] phát âm хуторской bình chọn
20/07/2010 общинный [ru] phát âm общинный bình chọn
20/07/2010 мортира [ru] phát âm мортира bình chọn
20/07/2010 мздоимство [ru] phát âm мздоимство bình chọn
20/07/2010 казнокрадство [ru] phát âm казнокрадство bình chọn
20/07/2010 казёнщина [ru] phát âm казёнщина bình chọn
20/07/2010 казнокрад [ru] phát âm казнокрад bình chọn
19/07/2010 очковать [ru] phát âm очковать bình chọn
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] phát âm Сальвадора Альенде bình chọn
19/07/2010 бакланить [ru] phát âm бакланить bình chọn
19/07/2010 крутышка [ru] phát âm крутышка bình chọn
19/07/2010 обанкротиться [ru] phát âm обанкротиться bình chọn
19/07/2010 круть [ru] phát âm круть bình chọn
19/07/2010 побагровел [ru] phát âm побагровел bình chọn
19/07/2010 рассекать [ru] phát âm рассекать bình chọn
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] phát âm Рахмановский (переулок) bình chọn
19/07/2010 айда [ru] phát âm айда bình chọn
03/07/2010 славяне [ru] phát âm славяне bình chọn
03/07/2010 авансовый [ru] phát âm авансовый bình chọn
03/07/2010 коронный [ru] phát âm коронный bình chọn
03/07/2010 короновать [ru] phát âm короновать bình chọn
03/07/2010 абстрагировать [ru] phát âm абстрагировать bình chọn
03/07/2010 абстрагироваться [ru] phát âm абстрагироваться bình chọn
03/07/2010 подмосковный [ru] phát âm подмосковный bình chọn
03/07/2010 портняжка [ru] phát âm портняжка bình chọn
03/07/2010 продуцент [ru] phát âm продуцент bình chọn
03/07/2010 дратвенный [ru] phát âm дратвенный bình chọn
03/07/2010 абстрагированный [ru] phát âm абстрагированный bình chọn
03/07/2010 абстрактность [ru] phát âm абстрактность 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Web: http://eldoradio.ru

Liên hệ manyaha


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.727 (432 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 439 bình chọn

Số lần xem trang: 42.845


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.486

Vị thứ theo phát âm: 89