Thành viên:

marekja

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của marekja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] phát âm Vladimír Šmicer 0 bình chọn
13/08/2015 atlantský [cs] phát âm atlantský 0 bình chọn
13/08/2015 stoček [cs] phát âm stoček 0 bình chọn
13/08/2015 světice [cs] phát âm světice 0 bình chọn
13/08/2015 azurový [cs] phát âm azurový 0 bình chọn
13/08/2015 čištění [cs] phát âm čištění 0 bình chọn
13/08/2015 lekavost [cs] phát âm lekavost 0 bình chọn
13/08/2015 Babylon [cs] phát âm Babylon 0 bình chọn
13/08/2015 anýž [cs] phát âm anýž 0 bình chọn
13/08/2015 Banaček [cs] phát âm Banaček 0 bình chọn
13/08/2015 bavlnovina [cs] phát âm bavlnovina 0 bình chọn
13/08/2015 batalion [cs] phát âm batalion 0 bình chọn
13/08/2015 bědavý [cs] phát âm bědavý 0 bình chọn
13/08/2015 bavlnář [cs] phát âm bavlnář 0 bình chọn
13/08/2015 bečení [cs] phát âm bečení 0 bình chọn
13/08/2015 bažení [cs] phát âm bažení 0 bình chọn
13/08/2015 bavení [cs] phát âm bavení 0 bình chọn
13/08/2015 bavitel [cs] phát âm bavitel 0 bình chọn
13/08/2015 báti se [cs] phát âm báti se 0 bình chọn
13/08/2015 batoliti se [cs] phát âm batoliti se 0 bình chọn
13/08/2015 bedro [cs] phát âm bedro 0 bình chọn
13/08/2015 bědování [cs] phát âm bědování 0 bình chọn
13/08/2015 bednička [cs] phát âm bednička 0 bình chọn
13/08/2015 bednářství [cs] phát âm bednářství 0 bình chọn
13/08/2015 bednařina [cs] phát âm bednařina 0 bình chọn
13/08/2015 bednář [cs] phát âm bednář 0 bình chọn
13/08/2015 bedlivost [cs] phát âm bedlivost 0 bình chọn
13/08/2015 hýbat se [cs] phát âm hýbat se 0 bình chọn
19/04/2015 zvítězit [cs] phát âm zvítězit 1 bình chọn
21/03/2015 přejatý [cs] phát âm přejatý 0 bình chọn