Những từ đã phát âm của marekja trong Forvo

Thành viên: marekja Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của marekja

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2015 kmotřenec [cs] phát âm kmotřenec 0 bình chọn
27/02/2015 švagr [cs] phát âm švagr 0 bình chọn
27/02/2015 kmotřenka [cs] phát âm kmotřenka 0 bình chọn
26/02/2015 ujišťovat [cs] phát âm ujišťovat 0 bình chọn
26/02/2015 poslanec [cs] phát âm poslanec 0 bình chọn
26/02/2015 Velešín [cs] phát âm Velešín 0 bình chọn
26/02/2015 vějíř [cs] phát âm vějíř 0 bình chọn
26/02/2015 Jaroslava [cs] phát âm Jaroslava 0 bình chọn
26/02/2015 obchod [cs] phát âm obchod 0 bình chọn
26/02/2015 Rožmberk nad Vltavou [cs] phát âm Rožmberk nad Vltavou 0 bình chọn
26/02/2015 nevýhodný [cs] phát âm nevýhodný 0 bình chọn
26/02/2015 odbojář [cs] phát âm odbojář 0 bình chọn
26/02/2015 lilek [cs] phát âm lilek 0 bình chọn
26/02/2015 odbojový [cs] phát âm odbojový 0 bình chọn
25/02/2015 středočeský [cs] phát âm středočeský 0 bình chọn
25/02/2015 ženatý [cs] phát âm ženatý 0 bình chọn
25/02/2015 protest [cs] phát âm protest 0 bình chọn
25/02/2015 pracovní poměr [cs] phát âm pracovní poměr 0 bình chọn
25/02/2015 nahradit [cs] phát âm nahradit 0 bình chọn
25/02/2015 centimetr [cs] phát âm centimetr 0 bình chọn
25/02/2015 levně [cs] phát âm levně 0 bình chọn
25/02/2015 Nest [cs] phát âm Nest 0 bình chọn
25/02/2015 kemp [cs] phát âm kemp 0 bình chọn
25/02/2015 pesimistický [cs] phát âm pesimistický 0 bình chọn
25/02/2015 optimistický [cs] phát âm optimistický 0 bình chọn
25/02/2015 Jihočeský [cs] phát âm Jihočeský 0 bình chọn
25/02/2015 nevděčný [cs] phát âm nevděčný 0 bình chọn
25/02/2015 rozlehlý [cs] phát âm rozlehlý 1 bình chọn
25/02/2015 pramen práva [cs] phát âm pramen práva 0 bình chọn
25/02/2015 chladno [cs] phát âm chladno 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Cộng hòa Séc


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.067 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 61

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 14.512


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.834

Vị thứ theo phát âm: 309