Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2014 congresional [es] phát âm congresional 0 bình chọn
26/10/2014 biomecánico [es] phát âm biomecánico 0 bình chọn
26/10/2014 equidistar [es] phát âm equidistar 0 bình chọn
26/10/2014 exteriorización [es] phát âm exteriorización 0 bình chọn
26/10/2014 rimbombar [es] phát âm rimbombar 0 bình chọn
26/10/2014 roquero [es] phát âm roquero 0 bình chọn
26/10/2014 .com [es] phát âm .com 0 bình chọn
26/10/2014 multiplicadora [es] phát âm multiplicadora 0 bình chọn
26/10/2014 aerogenerador [es] phát âm aerogenerador 0 bình chọn
26/10/2014 espanglish [es] phát âm espanglish 0 bình chọn
26/10/2014 teletrabajo [es] phát âm teletrabajo 0 bình chọn
26/10/2014 cultureta [es] phát âm cultureta 0 bình chọn
26/10/2014 mediatización [es] phát âm mediatización 0 bình chọn
26/10/2014 hipervínculo [es] phát âm hipervínculo 0 bình chọn
26/10/2014 neurópata [es] phát âm neurópata 0 bình chọn
26/10/2014 casa disquera [es] phát âm casa disquera 0 bình chọn
26/10/2014 Organización de las Naciones Unidas [es] phát âm Organización de las Naciones Unidas 0 bình chọn
26/10/2014 multiverso [es] phát âm multiverso 0 bình chọn
26/10/2014 Cordón umbilical [es] phát âm Cordón umbilical 0 bình chọn
26/10/2014 Güegüense [es] phát âm Güegüense 0 bình chọn
26/10/2014 Yaxchilán [es] phát âm Yaxchilán 0 bình chọn
26/10/2014 patinaje sobre hielo [es] phát âm patinaje sobre hielo 0 bình chọn
26/10/2014 eclosionar [es] phát âm eclosionar 0 bình chọn
26/10/2014 siéntate [es] phát âm siéntate 0 bình chọn
26/10/2014 desgarrancharse [es] phát âm desgarrancharse 0 bình chọn
26/10/2014 aletejar [es] phát âm aletejar 0 bình chọn
26/10/2014 retejaría [es] phát âm retejaría 0 bình chọn
26/10/2014 papelera de reciclaje [es] phát âm papelera de reciclaje 0 bình chọn
26/10/2014 cuartel general [es] phát âm cuartel general 0 bình chọn
26/10/2014 centro de datos [es] phát âm centro de datos 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 99

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 8.771


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.822

Vị thứ theo phát âm: 2.342