Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2014 cirrosis hepática [es] phát âm cirrosis hepática 0 bình chọn
14/11/2014 tratarse [es] phát âm tratarse 0 bình chọn
29/10/2014 interactiva [es] phát âm interactiva 0 bình chọn
29/10/2014 corazón [es] phát âm corazón 0 bình chọn
29/10/2014 poco [es] phát âm poco 0 bình chọn
28/10/2014 trabajar [es] phát âm trabajar 0 bình chọn
28/10/2014 retraso [es] phát âm retraso 0 bình chọn
28/10/2014 hecho [es] phát âm hecho 0 bình chọn
28/10/2014 Jorge Luis Borges [es] phát âm Jorge Luis Borges 0 bình chọn
28/10/2014 ciudad [es] phát âm ciudad 0 bình chọn
28/10/2014 Ezequiel Lavezzi [es] phát âm Ezequiel Lavezzi 0 bình chọn
28/10/2014 meteorología [es] phát âm meteorología 0 bình chọn
28/10/2014 multidisciplinario [es] phát âm multidisciplinario 0 bình chọn
28/10/2014 ateo [es] phát âm ateo 0 bình chọn
28/10/2014 ateísmo [es] phát âm ateísmo 0 bình chọn
28/10/2014 agnóstico [es] phát âm agnóstico 0 bình chọn
28/10/2014 agnosticismo [es] phát âm agnosticismo 0 bình chọn
28/10/2014 septiembre [es] phát âm septiembre 0 bình chọn
28/10/2014 urbanización [es] phát âm urbanización 0 bình chọn
28/10/2014 juego [es] phát âm juego 0 bình chọn
28/10/2014 Chichen itzá [es] phát âm Chichen itzá 0 bình chọn
28/10/2014 mal aliento [es] phát âm mal aliento 0 bình chọn
28/10/2014 hidatidosis [es] phát âm hidatidosis 0 bình chọn
27/10/2014 bastante [es] phát âm bastante 0 bình chọn
27/10/2014 calle [es] phát âm calle 0 bình chọn
27/10/2014 Sergio Agüero [es] phát âm Sergio Agüero 0 bình chọn
27/10/2014 desigual [es] phát âm desigual 0 bình chọn
27/10/2014 tardes [es] phát âm tardes 0 bình chọn
27/10/2014 Francisco [es] phát âm Francisco 0 bình chọn
27/10/2014 Rioja [es] phát âm Rioja 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 164

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 10.278


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.606

Vị thứ theo phát âm: 1.472