Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2016 base de silla portabebés [es] phát âm base de silla portabebés 0 bình chọn
24/09/2016 portabebés de tela [es] phát âm portabebés de tela 0 bình chọn
24/09/2016 cine negro [es] phát âm cine negro 0 bình chọn
24/09/2016 cine de gánsteres [es] phát âm cine de gánsteres 0 bình chọn
24/09/2016 ficción de detectives [es] phát âm ficción de detectives 0 bình chọn
24/09/2016 péplum [es] phát âm péplum 0 bình chọn
24/09/2016 cine slasher [es] phát âm cine slasher 0 bình chọn
24/09/2016 cine giallo [es] phát âm cine giallo 0 bình chọn
24/09/2016 postapocalíptico [es] phát âm postapocalíptico 0 bình chọn
24/09/2016 cine de explotación [es] phát âm cine de explotación 0 bình chọn
24/09/2016 falso documental [es] phát âm falso documental 0 bình chọn
24/09/2016 películas mondo [es] phát âm películas mondo 0 bình chọn
24/09/2016 cine B [es] phát âm cine B 0 bình chọn
24/09/2016 película de culto [es] phát âm película de culto 0 bình chọn
24/09/2016 cine splatter [es] phát âm cine splatter 0 bình chọn
24/09/2016 cine arte [es] phát âm cine arte 0 bình chọn
20/09/2016 Mauricio Macri [es] phát âm Mauricio Macri 0 bình chọn
20/09/2016 test psicológico [es] phát âm test psicológico 0 bình chọn
20/09/2016 test de rorschach [es] phát âm test de rorschach 0 bình chọn
20/09/2016 test [es] phát âm test 0 bình chọn
19/09/2016 Martín Alaníz [es] phát âm Martín Alaníz 0 bình chọn
19/09/2016 Héctor Nespral [es] phát âm Héctor Nespral 0 bình chọn
17/09/2016 impositivo [es] phát âm impositivo 0 bình chọn
17/09/2016 a mí también [es] phát âm a mí también 0 bình chọn
16/09/2016 impredecibilidad [es] phát âm impredecibilidad 0 bình chọn
16/09/2016 gerenciamiento [es] phát âm gerenciamiento 0 bình chọn
16/09/2016 idas y venidas [es] phát âm idas y venidas 0 bình chọn
16/09/2016 OCDE [es] phát âm OCDE 1 bình chọn
16/09/2016 paraísos fiscales [es] phát âm paraísos fiscales 0 bình chọn
16/09/2016 pánico de los inversores [es] phát âm pánico de los inversores 0 bình chọn