Những từ đã thêm để phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/10/2013 1492 [es] phát âm 1492 Của africaribe

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 12.124


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 35.320

Vị thứ theo phát âm: n/a