Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2014 1492 [es] phát âm 1492 bình chọn
14/04/2014 Tetratiocianatodiaminocromato [es] phát âm Tetratiocianatodiaminocromato bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 2

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 6.171


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.951

Vị thứ theo phát âm: 22.856