Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/01/2016 premio de la Academia [es] phát âm premio de la Academia 0 bình chọn
07/01/2016 atentos [es] phát âm atentos 0 bình chọn
07/01/2016 atentas [es] phát âm atentas 0 bình chọn
07/01/2016 ilesos [es] phát âm ilesos 0 bình chọn
07/01/2016 ilesas [es] phát âm ilesas 0 bình chọn
04/01/2016 desechable [es] phát âm desechable 0 bình chọn
04/01/2016 mejorar [es] phát âm mejorar 0 bình chọn
04/01/2016 epicrisis [es] phát âm epicrisis 0 bình chọn
04/01/2016 entendimientos [es] phát âm entendimientos 0 bình chọn
04/01/2016 acentuaciones [es] phát âm acentuaciones 0 bình chọn
04/01/2016 mandarlo [es] phát âm mandarlo 0 bình chọn
04/01/2016 superioras [es] phát âm superioras 0 bình chọn
13/07/2015 presiento [es] phát âm presiento 0 bình chọn
13/07/2015 presintiendo [es] phát âm presintiendo 0 bình chọn
13/07/2015 popote [es] phát âm popote 0 bình chọn
13/07/2015 das [es] phát âm das 0 bình chọn
13/07/2015 deshueso [es] phát âm deshueso 0 bình chọn
13/07/2015 deshuesas [es] phát âm deshuesas 0 bình chọn
13/07/2015 veamos [es] phát âm veamos 0 bình chọn
13/06/2015 tecla del cursor [es] phát âm tecla del cursor 0 bình chọn
13/06/2015 banda [es] phát âm banda 1 bình chọn
13/06/2015 grupo [es] phát âm grupo 0 bình chọn
13/06/2015 batir [es] phát âm batir 0 bình chọn
13/06/2015 barca [es] phát âm barca 0 bình chọn
13/06/2015 vallenato [es] phát âm vallenato 0 bình chọn
30/05/2015 Parque Batlle [es] phát âm Parque Batlle 0 bình chọn
30/05/2015 Sol Gabetta [es] phát âm Sol Gabetta 0 bình chọn
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] phát âm Lalo Schifrin 0 bình chọn
30/05/2015 Tomás Pina [es] phát âm Tomás Pina 0 bình chọn
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] phát âm Claudio Caniggia 0 bình chọn