Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2016 ¡Buenos días! [es] phát âm ¡Buenos días! 0 bình chọn
14/10/2016 buenos días [es] phát âm buenos días 0 bình chọn
14/10/2016 Buenos Aires [es] phát âm Buenos Aires 0 bình chọn
13/10/2016 shock [es] phát âm shock 0 bình chọn
13/10/2016 Juan Antonio Pizzi [es] phát âm Juan Antonio Pizzi 0 bình chọn
13/10/2016 Pizzi [es] phát âm Pizzi 0 bình chọn
13/10/2016 pasar hambre [es] phát âm pasar hambre 0 bình chọn
13/10/2016 casorio [es] phát âm casorio 0 bình chọn
13/10/2016 superficie [es] phát âm superficie 0 bình chọn
04/10/2016 tsar [es] phát âm tsar 0 bình chọn
04/10/2016 imperador [es] phát âm imperador 0 bình chọn
04/10/2016 favores [es] phát âm favores 0 bình chọn
04/10/2016 zona lumbar [es] phát âm zona lumbar 0 bình chọn
04/10/2016 región plantar [es] phát âm región plantar 0 bình chọn
04/10/2016 músculo frontal [es] phát âm músculo frontal 0 bình chọn
04/10/2016 músculo trapecio [es] phát âm músculo trapecio 0 bình chọn
04/10/2016 músculo deltoideo [es] phát âm músculo deltoideo 0 bình chọn
04/10/2016 músculo pectoral [es] phát âm músculo pectoral 0 bình chọn
04/10/2016 músculo intercostal [es] phát âm músculo intercostal 0 bình chọn
04/10/2016 músculo dorsal [es] phát âm músculo dorsal 0 bình chọn
04/10/2016 músculo abdominal [es] phát âm músculo abdominal 0 bình chọn
04/10/2016 músculo glúteo [es] phát âm músculo glúteo 0 bình chọn
04/10/2016 tendón porpliteo [es] phát âm tendón porpliteo 0 bình chọn
04/10/2016 músculo gemelo [es] phát âm músculo gemelo 0 bình chọn
02/10/2016 tacitorno [es] phát âm tacitorno 0 bình chọn
02/10/2016 barrio periférico [es] phát âm barrio periférico 0 bình chọn
02/10/2016 de mala fama [es] phát âm de mala fama 0 bình chọn
02/10/2016 nacer de pie [es] phát âm nacer de pie 0 bình chọn
02/10/2016 Julio Salinas [es] phát âm Julio Salinas 0 bình chọn
02/10/2016 Húsares [es] phát âm Húsares 0 bình chọn