Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/10/2014 migraña [es] phát âm migraña 0 bình chọn
18/10/2014 partenón [es] phát âm partenón 0 bình chọn
18/10/2014 coloquialmente [es] phát âm coloquialmente 0 bình chọn
18/10/2014 mastiquen [es] phát âm mastiquen 0 bình chọn
18/10/2014 encantada [es] phát âm encantada 0 bình chọn
18/10/2014 tuitero [es] phát âm tuitero 0 bình chọn
18/10/2014 Metralleta [es] phát âm Metralleta 0 bình chọn
18/10/2014 Joaquín Sánchez Rodríguez [es] phát âm Joaquín Sánchez Rodríguez 0 bình chọn
18/10/2014 orín [es] phát âm orín 0 bình chọn
18/10/2014 análisis de sangre [es] phát âm análisis de sangre 0 bình chọn
18/10/2014 ¡Acabáramos! [es] phát âm ¡Acabáramos! 0 bình chọn
18/10/2014 sónico [es] phát âm sónico 0 bình chọn
18/10/2014 oso de peluche [es] phát âm oso de peluche 0 bình chọn
18/10/2014 el [es] phát âm el 0 bình chọn
18/10/2014 gaseosos [es] phát âm gaseosos 0 bình chọn
18/10/2014 quesillo [es] phát âm quesillo 0 bình chọn
18/10/2014 guanabana [es] phát âm guanabana 0 bình chọn
18/10/2014 indexatorio [es] phát âm indexatorio 0 bình chọn
18/10/2014 meteorológica [es] phát âm meteorológica 0 bình chọn
18/10/2014 catalogado [es] phát âm catalogado 0 bình chọn
18/10/2014 servilleta [es] phát âm servilleta 0 bình chọn
18/10/2014 detectable [es] phát âm detectable 0 bình chọn
18/10/2014 Tuitera [es] phát âm Tuitera 0 bình chọn
18/10/2014 drácula [es] phát âm drácula 0 bình chọn
18/10/2014 chuletón [es] phát âm chuletón 0 bình chọn
18/10/2014 trazas [es] phát âm trazas 0 bình chọn
18/10/2014 magnetosfera [es] phát âm magnetosfera 0 bình chọn
18/10/2014 relación interpersonal [es] phát âm relación interpersonal 0 bình chọn
18/10/2014 pasadizo secreto [es] phát âm pasadizo secreto 0 bình chọn
18/10/2014 Hasta la próxima [es] phát âm Hasta la próxima 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 48

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 8.466


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 18.530

Vị thứ theo phát âm: 4.219