Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/05/2015 preordinado [es] phát âm preordinado 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 14.227


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 42.607

Vị thứ theo phát âm: 37.683