Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo Trang 3.

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2014 desfile de moda [es] phát âm desfile de moda 0 bình chọn
26/10/2014 mala racha [es] phát âm mala racha 0 bình chọn
26/10/2014 traumatizado [es] phát âm traumatizado 0 bình chọn
26/10/2014 mala hierba [es] phát âm mala hierba 0 bình chọn
26/10/2014 tarifa del autobús [es] phát âm tarifa del autobús 0 bình chọn
26/10/2014 sobreexpuesto [es] phát âm sobreexpuesto 0 bình chọn
26/10/2014 mochilear [es] phát âm mochilear 0 bình chọn
26/10/2014 Horacio Cartes [es] phát âm Horacio Cartes 0 bình chọn
26/10/2014 aliada [es] phát âm aliada 0 bình chọn
26/10/2014 a pasos agigantados [es] phát âm a pasos agigantados 0 bình chọn
26/10/2014 corte real [es] phát âm corte real 0 bình chọn
26/10/2014 desentumecer [es] phát âm desentumecer 0 bình chọn
26/10/2014 azul celeste [es] phát âm azul celeste 0 bình chọn
26/10/2014 mercado bursátil [es] phát âm mercado bursátil 0 bình chọn
26/10/2014 filmación [es] phát âm filmación 0 bình chọn
26/10/2014 pollo asado [es] phát âm pollo asado 0 bình chọn
26/10/2014 tener claro [es] phát âm tener claro 0 bình chọn
26/10/2014 fonógrafo [es] phát âm fonógrafo 0 bình chọn
26/10/2014 bramadero [es] phát âm bramadero 0 bình chọn
26/10/2014 taza de café [es] phát âm taza de café 0 bình chọn
26/10/2014 galleta de chocolate [es] phát âm galleta de chocolate 0 bình chọn
26/10/2014 gas venenoso [es] phát âm gas venenoso 0 bình chọn
26/10/2014 transbordo [es] phát âm transbordo 0 bình chọn
26/10/2014 estratégicos [es] phát âm estratégicos 0 bình chọn
26/10/2014 lepidóptero [es] phát âm lepidóptero 0 bình chọn
26/10/2014 hexápodos [es] phát âm hexápodos 0 bình chọn
26/10/2014 mecópteros [es] phát âm mecópteros 0 bình chọn
26/10/2014 endopterigoto [es] phát âm endopterigoto 0 bình chọn
26/10/2014 arquidiócesis [es] phát âm arquidiócesis 0 bình chọn
26/10/2014 interiorización [es] phát âm interiorización 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 164

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 10.167


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.897

Vị thứ theo phát âm: 1.477