Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2016 agua de perfume [es] phát âm agua de perfume 0 bình chọn
02/10/2016 jabón de tocador [es] phát âm jabón de tocador 0 bình chọn
02/10/2016 cepillo de espalda [es] phát âm cepillo de espalda 0 bình chọn
02/10/2016 cepillo de baño [es] phát âm cepillo de baño 0 bình chọn
02/10/2016 Lago Huechulafquen [es] phát âm Lago Huechulafquen 0 bình chọn
02/10/2016 esponja natural [es] phát âm esponja natural 0 bình chọn
02/10/2016 guante de crin [es] phát âm guante de crin 0 bình chọn
02/10/2016 manopla de baño [es] phát âm manopla de baño 0 bình chọn
02/10/2016 toalla para la cara [es] phát âm toalla para la cara 0 bình chọn
02/10/2016 toalla de lavabo [es] phát âm toalla de lavabo 0 bình chọn
02/10/2016 toalla de baño [es] phát âm toalla de baño 0 bình chọn
02/10/2016 parque nacional huerquehue [es] phát âm parque nacional huerquehue 0 bình chọn
02/10/2016 máquina de afeitar eléctrica [es] phát âm máquina de afeitar eléctrica 0 bình chọn
02/10/2016 Parque nacional Nahuelbuta [es] phát âm Parque nacional Nahuelbuta 0 bình chọn
02/10/2016 Lago Futalaufquen [es] phát âm Lago Futalaufquen 0 bình chọn
24/09/2016 base de silla portabebés [es] phát âm base de silla portabebés 0 bình chọn
24/09/2016 portabebés de tela [es] phát âm portabebés de tela 0 bình chọn
24/09/2016 cine negro [es] phát âm cine negro 0 bình chọn
24/09/2016 cine de gánsteres [es] phát âm cine de gánsteres 0 bình chọn
24/09/2016 ficción de detectives [es] phát âm ficción de detectives 0 bình chọn
24/09/2016 péplum [es] phát âm péplum 0 bình chọn
24/09/2016 cine slasher [es] phát âm cine slasher 0 bình chọn
24/09/2016 cine giallo [es] phát âm cine giallo 0 bình chọn
24/09/2016 postapocalíptico [es] phát âm postapocalíptico 0 bình chọn
24/09/2016 cine de explotación [es] phát âm cine de explotación 0 bình chọn
24/09/2016 falso documental [es] phát âm falso documental 0 bình chọn
24/09/2016 películas mondo [es] phát âm películas mondo 0 bình chọn
24/09/2016 cine B [es] phát âm cine B 0 bình chọn
24/09/2016 película de culto [es] phát âm película de culto 0 bình chọn
24/09/2016 cine splatter [es] phát âm cine splatter 0 bình chọn