Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 13.696


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.510

Vị thứ theo phát âm: n/a