Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo Trang 3.

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/10/2014 características [es] phát âm características 0 bình chọn
18/10/2014 despedida [es] phát âm despedida 0 bình chọn
18/10/2014 demonio [es] phát âm demonio 0 bình chọn
18/10/2014 conchudo [es] phát âm conchudo 0 bình chọn
18/10/2014 puto [es] phát âm puto 0 bình chọn
18/10/2014 mierda [es] phát âm mierda 0 bình chọn
18/10/2014 boludo [es] phát âm boludo 0 bình chọn
18/10/2014 releer [es] phát âm releer 0 bình chọn
18/10/2014 Tailandia [es] phát âm Tailandia 0 bình chọn
18/10/2014 beneficios [es] phát âm beneficios 0 bình chọn
18/10/2014 ladrón [es] phát âm ladrón 0 bình chọn
18/10/2014 otorinolaringólogo [es] phát âm otorinolaringólogo 0 bình chọn
18/10/2014 buenos días [es] phát âm buenos días 0 bình chọn
18/10/2014 cenicero [es] phát âm cenicero 0 bình chọn
18/10/2014 interactivo [es] phát âm interactivo 0 bình chọn
18/10/2014 reglas [es] phát âm reglas 0 bình chọn
18/10/2014 Tetratiocianatodiaminocromato [es] phát âm Tetratiocianatodiaminocromato 0 bình chọn
18/10/2014 1492 [es] phát âm 1492 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 48

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 8.461


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 19.861

Vị thứ theo phát âm: 4.248