Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2016 ave zancuda [es] phát âm ave zancuda 0 bình chọn
24/07/2016 ave granívora [es] phát âm ave granívora 0 bình chọn
24/07/2016 mallorquin [es] phát âm mallorquin 0 bình chọn
24/07/2016 echar el cierre [es] phát âm echar el cierre 0 bình chọn
24/07/2016 Machacuay [es] phát âm Machacuay 0 bình chọn
24/07/2016 deliberado [es] phát âm deliberado 0 bình chọn
24/07/2016 dar luz verde [es] phát âm dar luz verde 0 bình chọn
24/07/2016 Fondillón [es] phát âm Fondillón 0 bình chọn
24/07/2016 Marques de Grinon [es] phát âm Marques de Grinon 0 bình chọn
24/07/2016 Tinto Fino [es] phát âm Tinto Fino 0 bình chọn
24/07/2016 Tinta del Pais [es] phát âm Tinta del Pais 0 bình chọn
24/07/2016 Tinta de Toro [es] phát âm Tinta de Toro 0 bình chọn
24/07/2016 Tinta de Madrid [es] phát âm Tinta de Madrid 0 bình chọn
24/07/2016 monte Sinaí [es] phát âm monte Sinaí 0 bình chọn
24/07/2016 estrabones [es] phát âm estrabones 0 bình chọn
24/07/2016 estrambótica [es] phát âm estrambótica 0 bình chọn
24/07/2016 estrambóticas [es] phát âm estrambóticas 0 bình chọn
24/07/2016 estrabao [es] phát âm estrabao 0 bình chọn
24/07/2016 estrabaos [es] phát âm estrabaos 0 bình chọn
24/07/2016 coñón [es] phát âm coñón 0 bình chọn
24/07/2016 desarmá [es] phát âm desarmá 0 bình chọn
24/07/2016 estrabismos [es] phát âm estrabismos 0 bình chọn
24/07/2016 trábalo [es] phát âm trábalo 0 bình chọn
24/07/2016 trábalos [es] phát âm trábalos 0 bình chọn
24/07/2016 talabrí [es] phát âm talabrí 0 bình chọn
24/07/2016 talabricense [es] phát âm talabricense 0 bình chọn
24/07/2016 talabricenses [es] phát âm talabricenses 0 bình chọn
24/07/2016 turnios [es] phát âm turnios 0 bình chọn
24/07/2016 turnia [es] phát âm turnia 0 bình chọn
24/07/2016 turnias [es] phát âm turnias 0 bình chọn