Những từ đã phát âm của mareze trong Forvo Trang 3.

Thành viên: mareze Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2015 Parque Batlle [es] phát âm Parque Batlle 0 bình chọn
30/05/2015 Sol Gabetta [es] phát âm Sol Gabetta 0 bình chọn
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] phát âm Lalo Schifrin 0 bình chọn
30/05/2015 Tomás Pina [es] phát âm Tomás Pina 0 bình chọn
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] phát âm Claudio Caniggia 0 bình chọn
30/05/2015 Quechua [es] phát âm Quechua 0 bình chọn
30/05/2015 entrepuente [es] phát âm entrepuente 0 bình chọn
30/05/2015 alcaloide [es] phát âm alcaloide 0 bình chọn
30/05/2015 Arauca [es] phát âm Arauca 0 bình chọn
30/05/2015 vallenato [es] phát âm vallenato 0 bình chọn
30/05/2015 ortopédico [es] phát âm ortopédico 0 bình chọn
30/05/2015 Fabricio [es] phát âm Fabricio 0 bình chọn
30/05/2015 Victor [es] phát âm Victor 0 bình chọn
04/05/2015 preordinado [es] phát âm preordinado 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ mareze


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 14.305


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30.116

Vị thứ theo phát âm: 15.700