Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2015 Quechua [es] phát âm Quechua 0 bình chọn
30/05/2015 entrepuente [es] phát âm entrepuente 0 bình chọn
30/05/2015 alcaloide [es] phát âm alcaloide 0 bình chọn
30/05/2015 Arauca [es] phát âm Arauca 0 bình chọn
30/05/2015 ortopédico [es] phát âm ortopédico 0 bình chọn
30/05/2015 Fabricio [es] phát âm Fabricio 0 bình chọn
30/05/2015 Victor [es] phát âm Victor 0 bình chọn
04/05/2015 preordinado [es] phát âm preordinado 0 bình chọn