Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2016 aprenden [es] phát âm aprenden 0 bình chọn
25/06/2016 amamos [es] phát âm amamos 0 bình chọn
25/06/2016 aprendes [es] phát âm aprendes 0 bình chọn
25/06/2016 оса [es] phát âm оса 0 bình chọn
25/06/2016 admiran [es] phát âm admiran 0 bình chọn
25/06/2016 el rito funerario [es] phát âm el rito funerario 0 bình chọn
25/06/2016 alabamiense [es] phát âm alabamiense 0 bình chọn
25/06/2016 albaniano [es] phát âm albaniano 0 bình chọn
24/06/2016 palabra [es] phát âm palabra 0 bình chọn
22/06/2016 por otro lado [es] phát âm por otro lado 0 bình chọn
22/06/2016 glucometría [es] phát âm glucometría 0 bình chọn
22/06/2016 luz [es] phát âm luz 0 bình chọn
22/06/2016 hablar [es] phát âm hablar 0 bình chọn
22/06/2016 feliz [es] phát âm feliz 0 bình chọn
22/06/2016 Francia [es] phát âm Francia 0 bình chọn
22/06/2016 Dios [es] phát âm Dios 0 bình chọn
22/06/2016 flor [es] phát âm flor 0 bình chọn
22/06/2016 caminar [es] phát âm caminar 0 bình chọn
22/06/2016 China [es] phát âm China 0 bình chọn
22/06/2016 serpiente [es] phát âm serpiente 0 bình chọn
22/06/2016 pingüino [es] phát âm pingüino 0 bình chọn
22/06/2016 octubre [es] phát âm octubre 0 bình chọn
22/06/2016 Uruguay [es] phát âm Uruguay 0 bình chọn
22/06/2016 gallina [es] phát âm gallina 0 bình chọn
22/06/2016 Nicaragua [es] phát âm Nicaragua 0 bình chọn
22/06/2016 El Salvador [es] phát âm El Salvador 0 bình chọn
22/06/2016 Costa Rica [es] phát âm Costa Rica 0 bình chọn
22/06/2016 Colombia [es] phát âm Colombia 0 bình chọn
22/06/2016 Chile [es] phát âm Chile 0 bình chọn
22/06/2016 Argentina [es] phát âm Argentina 0 bình chọn