Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2015 presiento [es] phát âm presiento 0 bình chọn
13/07/2015 presintiendo [es] phát âm presintiendo 0 bình chọn
13/07/2015 popote [es] phát âm popote 0 bình chọn
13/07/2015 das [es] phát âm das 0 bình chọn
13/07/2015 deshueso [es] phát âm deshueso 0 bình chọn
13/07/2015 deshuesas [es] phát âm deshuesas 0 bình chọn
13/07/2015 veamos [es] phát âm veamos 0 bình chọn
13/06/2015 tecla del cursor [es] phát âm tecla del cursor 0 bình chọn
13/06/2015 banda [es] phát âm banda 0 bình chọn
13/06/2015 grupo [es] phát âm grupo 0 bình chọn
13/06/2015 batir [es] phát âm batir 0 bình chọn
13/06/2015 barca [es] phát âm barca 0 bình chọn
13/06/2015 vallenato [es] phát âm vallenato 0 bình chọn
30/05/2015 Parque Batlle [es] phát âm Parque Batlle 0 bình chọn
30/05/2015 Sol Gabetta [es] phát âm Sol Gabetta 0 bình chọn
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] phát âm Lalo Schifrin 0 bình chọn
30/05/2015 Tomás Pina [es] phát âm Tomás Pina 0 bình chọn
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] phát âm Claudio Caniggia 0 bình chọn
30/05/2015 Quechua [es] phát âm Quechua 0 bình chọn
30/05/2015 entrepuente [es] phát âm entrepuente 0 bình chọn
30/05/2015 alcaloide [es] phát âm alcaloide 0 bình chọn
30/05/2015 Arauca [es] phát âm Arauca 0 bình chọn
30/05/2015 ortopédico [es] phát âm ortopédico 0 bình chọn
30/05/2015 Fabricio [es] phát âm Fabricio 0 bình chọn
30/05/2015 Victor [es] phát âm Victor 0 bình chọn
04/05/2015 preordinado [es] phát âm preordinado 0 bình chọn