Những từ đã phát âm của mariacarret trong Forvo

Thành viên: mariacarret Đăng ký phát âm của mariacarret

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2012 murs [ca] phát âm murs 0 bình chọn
08/05/2012 desfetes [ca] phát âm desfetes 0 bình chọn
08/05/2012 derrotes [ca] phát âm derrotes 0 bình chọn
08/05/2012 progrés [ca] phát âm progrés 0 bình chọn
08/05/2012 tecnològic [ca] phát âm tecnològic 0 bình chọn
08/05/2012 avenços [ca] phát âm avenços 0 bình chọn
08/05/2012 científics [ca] phát âm científics 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ mariacarret


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.524


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 16.886