Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Thành viên: mariogar55 Đăng ký phát âm của mariogar55

Xem thông tin và từ của thành viên.

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ mariogar55


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.556


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a