Những từ đã phát âm của mars trong Forvo

Thành viên: mars Đăng ký phát âm của mars

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2008 Portishead [en] phát âm Portishead 3 bình chọn
12/07/2008 Chromeo [en] phát âm Chromeo 0 bình chọn
12/07/2008 anachronism [en] phát âm anachronism 2 bình chọn
12/07/2008 thieves [en] phát âm thieves 1 bình chọn
12/07/2008 Jessica Tandy [en] phát âm Jessica Tandy 0 bình chọn
12/07/2008 extortionately [en] phát âm extortionately 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/07/2008 libel [en] phát âm libel -1 bình chọn
12/07/2008 phallus [en] phát âm phallus -1 bình chọn
12/07/2008 John Hurt [en] phát âm John Hurt 0 bình chọn
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] phát âm Jonny Lee Miller 0 bình chọn
12/07/2008 Alan Rickman [en] phát âm Alan Rickman 0 bình chọn
12/07/2008 you [en] phát âm you 3 bình chọn
12/07/2008 judge [en] phát âm judge 7 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ mars


Thống kê thành viên

Phát âm: 13 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 9.047


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.910

Vị thứ theo phát âm: 11.616