Những từ đã phát âm của mbarbosa trong Forvo

Thành viên: mbarbosa Đăng ký phát âm của mbarbosa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2011 perrito [es] phát âm perrito 0 bình chọn
24/01/2011 corroncho [es] phát âm corroncho 0 bình chọn
24/01/2011 guau [es] phát âm guau 0 bình chọn
24/01/2011 jota [es] phát âm jota 0 bình chọn
24/01/2011 cachaco [es] phát âm cachaco 0 bình chọn
24/01/2011 pollo [es] phát âm pollo 0 bình chọn
24/01/2011 cruz [es] phát âm cruz 0 bình chọn
24/01/2011 Bogotá [es] phát âm Bogotá 0 bình chọn
24/01/2011 chipaque [es] phát âm chipaque 0 bình chọn
24/01/2011 Mario [es] phát âm Mario 0 bình chọn
24/01/2011 México [es] phát âm México -1 bình chọn
24/01/2011 chévere [es] phát âm chévere 0 bình chọn
24/01/2011 Lucha [es] phát âm Lucha 0 bình chọn
24/01/2011 mensaje [es] phát âm mensaje 0 bình chọn
24/01/2011 refajo [es] phát âm refajo 0 bình chọn
24/01/2011 deje [es] phát âm deje 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Colombia

Liên hệ mbarbosa


Thống kê thành viên

Phát âm: 16

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.202


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.133

Vị thứ theo phát âm: 10.276