Những từ đã phát âm của mcastror trong Forvo

Thành viên: mcastror Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/03/2012 ungulado [es] phát âm ungulado 0 bình chọn
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] phát âm Golfo de Vizcaya 0 bình chọn
08/03/2012 Gambio [es] phát âm Gambio 0 bình chọn
08/03/2012 sofistería [es] phát âm sofistería 0 bình chọn
08/03/2012 arcaizante [es] phát âm arcaizante 0 bình chọn
08/03/2012 aljaba [es] phát âm aljaba 0 bình chọn
08/03/2012 muguete [es] phát âm muguete 0 bình chọn
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] phát âm Francisco Javier Castaños 0 bình chọn
08/03/2012 wafle [es] phát âm wafle 0 bình chọn
08/03/2012 peltre [es] phát âm peltre 0 bình chọn
08/03/2012 Aqueménida [es] phát âm Aqueménida 0 bình chọn
08/03/2012 mofle [es] phát âm mofle 0 bình chọn
08/03/2012 saltear [es] phát âm saltear 0 bình chọn
08/03/2012 embravecerse [es] phát âm embravecerse 0 bình chọn
08/03/2012 agringar [es] phát âm agringar 0 bình chọn
08/03/2012 terminaciones [es] phát âm terminaciones 0 bình chọn
08/03/2012 pulse [es] phát âm pulse 0 bình chọn
08/03/2012 si no es [es] phát âm si no es 0 bình chọn
08/03/2012 suscríbase [es] phát âm suscríbase 0 bình chọn
08/03/2012 obtendrá [es] phát âm obtendrá 0 bình chọn
08/03/2012 restricciones [es] phát âm restricciones 0 bình chọn
04/03/2012 sonríes [es] phát âm sonríes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/03/2012 encienden [es] phát âm encienden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2012 efeso [es] phát âm efeso 0 bình chọn
02/03/2012 almaraz [es] phát âm almaraz 0 bình chọn
02/03/2012 chirivía [es] phát âm chirivía 0 bình chọn
02/03/2012 mandatorio [es] phát âm mandatorio 0 bình chọn
02/03/2012 Gertrudis [es] phát âm Gertrudis 0 bình chọn
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] phát âm Quetzalcōātl 0 bình chọn
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] phát âm Coyolxauhqui 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ mcastror


Thống kê thành viên

Phát âm: 106 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 14.975


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.460

Vị thứ theo phát âm: 2.466