Những từ đã phát âm của mcastror trong Forvo Trang 2.

Thành viên: mcastror Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2012 Xiomara [es] phát âm Xiomara 0 bình chọn
28/02/2012 pecuniario [es] phát âm pecuniario 0 bình chọn
28/02/2012 resarcimiento [es] phát âm resarcimiento 0 bình chọn
28/02/2012 abstracción [es] phát âm abstracción 0 bình chọn
28/02/2012 vigencia [es] phát âm vigencia 0 bình chọn
28/02/2012 constituyente [es] phát âm constituyente 0 bình chọn
28/02/2012 preparatorio [es] phát âm preparatorio 0 bình chọn
28/02/2012 bancario [es] phát âm bancario 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 código [es] phát âm código 0 bình chọn
28/02/2012 silogismo [es] phát âm silogismo 0 bình chọn
28/02/2012 nacionalismo [es] phát âm nacionalismo 0 bình chọn
28/02/2012 unilateralidad [es] phát âm unilateralidad 0 bình chọn
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] phát âm esternocleidomastoideo -1 bình chọn
28/02/2012 internacionalización [es] phát âm internacionalización 0 bình chọn
28/02/2012 electroencefalograma [es] phát âm electroencefalograma 0 bình chọn
28/02/2012 moralidad [es] phát âm moralidad 0 bình chọn
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] phát âm pacta sunt servanda 0 bình chọn
28/02/2012 categórico [es] phát âm categórico 0 bình chọn
28/02/2012 imputación [es] phát âm imputación 0 bình chọn
28/02/2012 indivisibilidad [es] phát âm indivisibilidad 0 bình chọn
28/02/2012 heteronomía [es] phát âm heteronomía 0 bình chọn
28/02/2012 diferido [es] phát âm diferido 0 bình chọn
28/02/2012 convención [es] phát âm convención 0 bình chọn
28/02/2012 disciplinario [es] phát âm disciplinario 0 bình chọn
28/02/2012 pretensor [es] phát âm pretensor 0 bình chọn
28/02/2012 condicionado [es] phát âm condicionado 0 bình chọn
28/02/2012 dominativo [es] phát âm dominativo 0 bình chọn
28/02/2012 consuetudinario [es] phát âm consuetudinario 0 bình chọn
28/02/2012 instrumental [es] phát âm instrumental 0 bình chọn
28/02/2012 sustitución [es] phát âm sustitución 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ mcastror


Thống kê thành viên

Phát âm: 106 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 14.706


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.440

Vị thứ theo phát âm: 2.440