Những từ đã phát âm của mcastror trong Forvo Trang 3.

Thành viên: mcastror Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2012 sustitución [es] phát âm sustitución bình chọn
28/02/2012 socialmente [es] phát âm socialmente bình chọn
28/02/2012 convencionalismo [es] phát âm convencionalismo bình chọn
28/02/2012 retroactividad [es] phát âm retroactividad bình chọn
28/02/2012 territorialidad [es] phát âm territorialidad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 filológico [es] phát âm filológico bình chọn
28/02/2012 inexistencia [es] phát âm inexistencia bình chọn
28/02/2012 incoercible [es] phát âm incoercible bình chọn
28/02/2012 incoercibilidad [es] phát âm incoercibilidad bình chọn
28/02/2012 inferencia [es] phát âm inferencia bình chọn
28/02/2012 bilateralidad [es] phát âm bilateralidad bình chọn
28/02/2012 exegético [es] phát âm exegético bình chọn
27/02/2012 normatividad [es] phát âm normatividad bình chọn
27/02/2012 amenamente [es] phát âm amenamente bình chọn
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] phát âm Xoloitzcuintle bình chọn
27/02/2012 estadía [es] phát âm estadía bình chọn
27/02/2012 minucioso [es] phát âm minucioso bình chọn
27/02/2012 dactiloscopía [es] phát âm dactiloscopía bình chọn
27/02/2012 endocrinóloga [es] phát âm endocrinóloga bình chọn
27/02/2012 cereza [es] phát âm cereza -1 bình chọn
27/02/2012 allegar [es] phát âm allegar bình chọn
27/02/2012 exuberancia [es] phát âm exuberancia bình chọn
27/02/2012 hacendoso [es] phát âm hacendoso bình chọn
27/02/2012 disipar [es] phát âm disipar bình chọn
27/02/2012 diplomacia [es] phát âm diplomacia bình chọn
27/02/2012 Haroldo [es] phát âm Haroldo bình chọn
27/02/2012 Valencia [es] phát âm Valencia bình chọn
27/02/2012 estevado [es] phát âm estevado bình chọn
27/02/2012 típula [es] phát âm típula bình chọn
27/02/2012 Güero [es] phát âm Güero bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ mcastror


Thống kê thành viên

Phát âm: 107 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 7.420


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.781

Vị thứ theo phát âm: 1.972