Những từ đã phát âm của mcastror trong Forvo Trang 4.

Thành viên: mcastror Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/02/2012 corusca [es] phát âm corusca 0 bình chọn
27/02/2012 demodé [es] phát âm demodé 0 bình chọn
27/02/2012 matacán [es] phát âm matacán 0 bình chọn
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] phát âm Henrique Capriles Radonski 0 bình chọn
27/02/2012 Geofredo [es] phát âm Geofredo 0 bình chọn
27/02/2012 Boutique [es] phát âm Boutique 0 bình chọn
27/02/2012 baguette [es] phát âm baguette 0 bình chọn
27/02/2012 citadino [es] phát âm citadino 0 bình chọn
27/02/2012 caporal [es] phát âm caporal 0 bình chọn
27/02/2012 mecate [es] phát âm mecate 0 bình chọn
27/02/2012 mesteño [es] phát âm mesteño 0 bình chọn
27/02/2012 grullo [es] phát âm grullo 0 bình chọn
27/02/2012 prefación [es] phát âm prefación 0 bình chọn
27/02/2012 sardinel [es] phát âm sardinel 0 bình chọn
27/02/2012 grosura [es] phát âm grosura 0 bình chọn
27/02/2012 malaventura [es] phát âm malaventura 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ mcastror


Thống kê thành viên

Phát âm: 106 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 14.691


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.435

Vị thứ theo phát âm: 2.442