Những từ đã phát âm của mdawood trong Forvo

Thành viên: mdawood Đăng ký phát âm của mdawood

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2011 basil [en] phát âm basil 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: không rõ

Liên hệ mdawood


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.179


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 37.513