Những từ đã phát âm của mdmaarschalk trong Forvo

Thành viên: mdmaarschalk Đăng ký phát âm của mdmaarschalk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2009 doos [nl] phát âm doos bình chọn
12/07/2009 pinsbek [nl] phát âm pinsbek bình chọn
12/07/2009 schrijverke [nl] phát âm schrijverke bình chọn
12/07/2009 spaarne [nl] phát âm spaarne bình chọn
12/07/2009 ansjovis [nl] phát âm ansjovis bình chọn
12/07/2009 schelvis [nl] phát âm schelvis bình chọn
12/07/2009 spiering [nl] phát âm spiering bình chọn
12/07/2009 clematis [nl] phát âm clematis bình chọn
12/07/2009 meidoorn [nl] phát âm meidoorn bình chọn
12/07/2009 korenbloem [nl] phát âm korenbloem bình chọn
12/07/2009 kamperfoelie [nl] phát âm kamperfoelie bình chọn
12/07/2009 sint janskruid [nl] phát âm sint janskruid bình chọn
12/07/2009 kleefkruid [nl] phát âm kleefkruid bình chọn
12/07/2009 teunisbloem [nl] phát âm teunisbloem bình chọn
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] phát âm patholoog-anatoom bình chọn
12/07/2009 systeembeheerder [nl] phát âm systeembeheerder bình chọn
12/07/2009 secretaris [nl] phát âm secretaris bình chọn
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] phát âm secretaris-generaal bình chọn
12/07/2009 Spion [nl] phát âm Spion bình chọn
12/07/2009 Cellist [nl] phát âm Cellist bình chọn
12/07/2009 Steward [nl] phát âm Steward bình chọn
12/07/2009 Schilder [nl] phát âm Schilder bình chọn
12/07/2009 souffleur [nl] phát âm souffleur bình chọn
12/07/2009 Schalkwijk [nl] phát âm Schalkwijk bình chọn
12/07/2009 Spijk [nl] phát âm Spijk bình chọn
12/07/2009 Schoonhoven [nl] phát âm Schoonhoven bình chọn
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] phát âm Zoeterwoude-rijndijk bình chọn
12/07/2009 Beuningen [nl] phát âm Beuningen bình chọn
12/07/2009 cypres [nl] phát âm cypres bình chọn
12/07/2009 Schiphol oost [nl] phát âm Schiphol oost bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ mdmaarschalk


Thống kê thành viên

Phát âm: 44

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.930


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 4.075