Những từ đã phát âm của meomatbu trong Forvo Trang 13.

Thành viên: meomatbu Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của meomatbu

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2011 trái me [vi] phát âm trái me bình chọn
14/11/2011 trái mận [vi] phát âm trái mận bình chọn
14/11/2011 trái bơ [vi] phát âm trái bơ bình chọn
14/11/2011 trái cam [vi] phát âm trái cam bình chọn
14/11/2011 trái quýt [vi] phát âm trái quýt bình chọn
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] phát âm trái chùm ruột bình chọn
14/11/2011 trái lựu [vi] phát âm trái lựu bình chọn
14/11/2011 trái lê [vi] phát âm trái lê bình chọn
14/11/2011 trái vải [vi] phát âm trái vải bình chọn
14/11/2011 trái nhãn [vi] phát âm trái nhãn bình chọn
14/11/2011 trái sấu [vi] phát âm trái sấu bình chọn
14/11/2011 trái bòn bon [vi] phát âm trái bòn bon bình chọn
14/11/2011 trái sơ ri [vi] phát âm trái sơ ri bình chọn
14/11/2011 trái mít [vi] phát âm trái mít bình chọn
14/11/2011 trái sầu riêng [vi] phát âm trái sầu riêng bình chọn
14/11/2011 trái bưởi [vi] phát âm trái bưởi bình chọn
14/11/2011 trái dâu [vi] phát âm trái dâu bình chọn
14/11/2011 trái chôm chôm [vi] phát âm trái chôm chôm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 cây mía [vi] phát âm cây mía bình chọn
14/11/2011 củ sắn [vi] phát âm củ sắn bình chọn
14/11/2011 chuối [vi] phát âm chuối 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 gương sen [vi] phát âm gương sen bình chọn
14/11/2011 hạt sen [vi] phát âm hạt sen bình chọn
14/11/2011 củ từ [vi] phát âm củ từ bình chọn
14/11/2011 củ ấu [vi] phát âm củ ấu bình chọn
14/11/2011 khoai mì [vi] phát âm khoai mì 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 khoai mỡ [vi] phát âm khoai mỡ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 củ đậu [vi] phát âm củ đậu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/11/2011 khoai lùn [vi] phát âm khoai lùn bình chọn
14/11/2011 củ năng [vi] phát âm củ năng 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Việt Nam

Liên hệ meomatbu


Thống kê thành viên

Phát âm: 454 (101 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 105 bình chọn

Số lần xem trang: 16.866


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 551