Thành viên: mforster1uk

Đăng ký phát âm của mforster1uk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2015 scone [en] phát âm scone 0 bình chọn
13/04/2015 Yeo [en] phát âm Yeo 0 bình chọn
13/04/2015 bona fide [en] phát âm bona fide 0 bình chọn
13/04/2015 sergeant [en] phát âm sergeant 0 bình chọn
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
13/04/2015 fleur de lys [en] phát âm fleur de lys 0 bình chọn
13/04/2015 apriorism [en] phát âm apriorism 0 bình chọn
13/04/2015 gawne [en] phát âm gawne 0 bình chọn
13/04/2015 Holmes [en] phát âm Holmes 0 bình chọn
13/04/2015 enzootic [en] phát âm enzootic 0 bình chọn
13/04/2015 Creswick [en] phát âm Creswick 0 bình chọn
13/04/2015 Rachel Weisz [en] phát âm Rachel Weisz 0 bình chọn
13/04/2015 online [en] phát âm online 0 bình chọn
13/04/2015 Phantom Menace [en] phát âm Phantom Menace 0 bình chọn
13/04/2015 Matt Groening [en] phát âm Matt Groening 0 bình chọn
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] phát âm Charles Stewart Parnell 0 bình chọn
13/04/2015 Mekong [en] phát âm Mekong 0 bình chọn
13/04/2015 Caribbean Sea [en] phát âm Caribbean Sea 0 bình chọn
13/04/2015 day out [en] phát âm day out 0 bình chọn
13/04/2015 fonsecaea [en] phát âm fonsecaea 0 bình chọn
13/04/2015 Aberavon [en] phát âm Aberavon 0 bình chọn
13/04/2015 Babergh [en] phát âm Babergh 0 bình chọn
13/04/2015 Micheldever [en] phát âm Micheldever 0 bình chọn
13/04/2015 jachin [en] phát âm jachin 0 bình chọn
13/04/2015 phrygian [en] phát âm phrygian 0 bình chọn
13/04/2015 Supraglottal [en] phát âm Supraglottal 0 bình chọn
13/04/2015 Turcophobia [en] phát âm Turcophobia 0 bình chọn
13/04/2015 Cretans [en] phát âm Cretans 0 bình chọn
13/04/2015 batch distillation [en] phát âm batch distillation 1 bình chọn
05/01/2015 dematiaceous [en] phát âm dematiaceous 0 bình chọn