Những từ đã phát âm của mforster1uk trong Forvo

Thành viên: mforster1uk Đăng ký phát âm của mforster1uk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/11/2014 Coxhoe [en] phát âm Coxhoe 0 bình chọn
24/11/2014 Lewes Lewknor [en] phát âm Lewes Lewknor 0 bình chọn
24/11/2014 IAEA [en] phát âm IAEA 0 bình chọn
24/11/2014 Tolleshunt Knights [en] phát âm Tolleshunt Knights 0 bình chọn
24/11/2014 mitigating [en] phát âm mitigating 0 bình chọn
24/11/2014 Caribbean Sea [en] phát âm Caribbean Sea 0 bình chọn
10/02/2014 erica jong [en] phát âm erica jong 0 bình chọn
10/02/2014 Villiers [en] phát âm Villiers 0 bình chọn
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] phát âm George Villiers Buckingham 0 bình chọn
20/01/2014 mekong [en] phát âm mekong 0 bình chọn
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] phát âm Julianna Pillemer 0 bình chọn
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] phát âm John Demarest Bryant 0 bình chọn
04/01/2014 Lyman [en] phát âm Lyman 0 bình chọn
04/01/2014 Adela [en] phát âm Adela 0 bình chọn
04/01/2014 conchoid [en] phát âm conchoid 0 bình chọn
04/01/2014 quadrupled [en] phát âm quadrupled -1 bình chọn
04/01/2014 Pebworth [en] phát âm Pebworth 0 bình chọn
04/01/2014 versifier [en] phát âm versifier 0 bình chọn
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] phát âm Charles Stewart Parnell -1 bình chọn
04/01/2014 hearthrug [en] phát âm hearthrug 0 bình chọn
31/12/2013 composing [en] phát âm composing 0 bình chọn
31/12/2013 Felpham [en] phát âm Felpham 0 bình chọn
31/12/2013 Llangyfelach [en] phát âm Llangyfelach 0 bình chọn
31/12/2013 Elders and Fyffes [en] phát âm Elders and Fyffes 0 bình chọn
29/12/2013 Holbeton [en] phát âm Holbeton 0 bình chọn
29/12/2013 Queniborough [en] phát âm Queniborough 0 bình chọn
29/12/2013 make an appointment [en] phát âm make an appointment 0 bình chọn
29/12/2013 Matt Groening [en] phát âm Matt Groening 0 bình chọn
14/12/2013 Ava [en] phát âm Ava 0 bình chọn
14/12/2013 Syntyche [en] phát âm Syntyche 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ mforster1uk


Thống kê thành viên

Phát âm: 359 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 32

Bình chọn: 43 bình chọn

Số lần xem trang: 14.117


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.741

Vị thứ theo phát âm: 784