Những từ đã phát âm của mforster1uk trong Forvo

Thành viên: mforster1uk Đăng ký phát âm của mforster1uk

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/01/2015 fonsecaea [en] phát âm fonsecaea -1 bình chọn
05/01/2015 dematiaceous [en] phát âm dematiaceous 0 bình chọn
05/01/2015 Pyrenean [en] phát âm Pyrenean 0 bình chọn
05/01/2015 STD [en] phát âm STD 0 bình chọn
05/01/2015 Lycius [en] phát âm Lycius 1 bình chọn
05/01/2015 Lena Headey [en] phát âm Lena Headey 0 bình chọn
05/01/2015 dead cert [en] phát âm dead cert 0 bình chọn
05/01/2015 day out [en] phát âm day out -1 bình chọn
05/01/2015 fibs [en] phát âm fibs 0 bình chọn
05/01/2015 Sissy Jupe [en] phát âm Sissy Jupe 0 bình chọn
24/11/2014 Coxhoe [en] phát âm Coxhoe 0 bình chọn
24/11/2014 Lewes Lewknor [en] phát âm Lewes Lewknor 0 bình chọn
24/11/2014 IAEA [en] phát âm IAEA 0 bình chọn
24/11/2014 Tolleshunt Knights [en] phát âm Tolleshunt Knights 0 bình chọn
24/11/2014 mitigating [en] phát âm mitigating 0 bình chọn
24/11/2014 Caribbean Sea [en] phát âm Caribbean Sea -1 bình chọn
10/02/2014 erica jong [en] phát âm erica jong 0 bình chọn
10/02/2014 Villiers [en] phát âm Villiers 0 bình chọn
10/02/2014 George Villiers Buckingham [en] phát âm George Villiers Buckingham 0 bình chọn
20/01/2014 mekong [en] phát âm mekong -1 bình chọn
04/01/2014 Julianna Pillemer [en] phát âm Julianna Pillemer 0 bình chọn
04/01/2014 John Demarest Bryant [en] phát âm John Demarest Bryant 0 bình chọn
04/01/2014 Lyman [en] phát âm Lyman 0 bình chọn
04/01/2014 Adela [en] phát âm Adela 0 bình chọn
04/01/2014 conchoid [en] phát âm conchoid 0 bình chọn
04/01/2014 quadrupled [en] phát âm quadrupled -2 bình chọn
04/01/2014 Pebworth [en] phát âm Pebworth 0 bình chọn
04/01/2014 versifier [en] phát âm versifier 0 bình chọn
04/01/2014 Charles Stewart Parnell [en] phát âm Charles Stewart Parnell -2 bình chọn
04/01/2014 hearthrug [en] phát âm hearthrug 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ mforster1uk


Thống kê thành viên

Phát âm: 368 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 31

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 17.426


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.957

Vị thứ theo phát âm: 802