Những từ đã phát âm của micahnahumferguson trong Forvo

Thành viên: micahnahumferguson Đăng ký phát âm của micahnahumferguson

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 god [en] phát âm god -1 bình chọn
02/11/2010 allegiance [en] phát âm allegiance 1 bình chọn
02/11/2010 radii [en] phát âm radii 1 bình chọn
02/11/2010 Kristen Wiig [en] phát âm Kristen Wiig 0 bình chọn
02/11/2010 Megabyte [en] phát âm Megabyte 0 bình chọn
02/11/2010 bono [en] phát âm bono 0 bình chọn
02/11/2010 phonetic [en] phát âm phonetic 0 bình chọn
02/11/2010 the [en] phát âm the 0 bình chọn
02/11/2010 naive [en] phát âm naive 1 bình chọn
02/11/2010 YouTube [en] phát âm YouTube 0 bình chọn
02/11/2010 rabbit [en] phát âm rabbit 0 bình chọn
02/11/2010 gato [es] phát âm gato 1 bình chọn
02/11/2010 Sacagawea [en] phát âm Sacagawea 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] phát âm Ross Bagdasarian 0 bình chọn
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] phát âm Johnny Knoxville 1 bình chọn
02/11/2010 boondock [en] phát âm boondock 0 bình chọn
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] phát âm Sufjan Stevens 1 bình chọn
02/11/2010 trekking [en] phát âm trekking 0 bình chọn
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] phát âm M. Night Shyamalan 1 bình chọn
02/11/2010 Habakkuk [en] phát âm Habakkuk 1 bình chọn
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] phát âm Steven Soderbergh 0 bình chọn
02/11/2010 Nahum [en] phát âm Nahum 0 bình chọn
02/11/2010 Philemon [en] phát âm Philemon 0 bình chọn
02/11/2010 Scoville [en] phát âm Scoville 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ micahnahumferguson


Thống kê thành viên

Phát âm: 25 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 12.634


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.956

Vị thứ theo phát âm: 7.746