Những từ đã thêm để phát âm của micahnahumferguson trong Forvo

Thành viên: micahnahumferguson Đăng ký phát âm của micahnahumferguson

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] phát âm Ross Bagdasarian 0 bình chọn
02/11/2010 boondock [en] phát âm boondock Của mattpsy
02/11/2010 spoorloos [nl] phát âm spoorloos Của No_accent

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ micahnahumferguson


Thống kê thành viên

Phát âm: 25 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 12.506


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 13.074

Vị thứ theo phát âm: 7.651