Những từ đã thêm để phát âm của mooncow trong Forvo

Thành viên: mooncow Đăng ký phát âm của mooncow

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/02/2011 consummate (adjective) [en] phát âm consummate (adjective) Của Martaah
11/02/2011 avenaceous [en] phát âm avenaceous Của vtsoar
11/02/2011 avifauna [en] phát âm avifauna 0 bình chọn
11/02/2011 auger [en] phát âm auger 0 bình chọn
11/02/2011 auscultation [en] phát âm auscultation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/02/2011 attainder [en] phát âm attainder Của migueld
11/02/2011 argufy [en] phát âm argufy 0 bình chọn
11/02/2011 argy-bargy [en] phát âm argy-bargy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/02/2011 armillary [en] phát âm armillary 0 bình chọn
11/02/2011 astraphobia [en] phát âm astraphobia 0 bình chọn
11/02/2011 atlantean [en] phát âm atlantean 0 bình chọn
11/02/2011 argosy [en] phát âm argosy 0 bình chọn
11/02/2011 appanage [en] phát âm appanage 0 bình chọn
11/02/2011 archimage [en] phát âm archimage 0 bình chọn
11/02/2011 arctophile [en] phát âm arctophile 0 bình chọn
11/02/2011 areology [en] phát âm areology 0 bình chọn
11/02/2011 annalist [en] phát âm annalist Của Scrybler
11/02/2011 anonym [en] phát âm anonym 1 bình chọn
11/02/2011 anthroponym [en] phát âm anthroponym 0 bình chọn
11/02/2011 antiphony [en] phát âm antiphony 0 bình chọn
11/02/2011 antiphrasis [en] phát âm antiphrasis 0 bình chọn
11/02/2011 antitussive [en] phát âm antitussive 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/02/2011 animatronics [en] phát âm animatronics 0 bình chọn
11/02/2011 amphibology [en] phát âm amphibology 0 bình chọn
11/02/2011 anabasis [en] phát âm anabasis Của mforster1uk
11/02/2011 anabiosis [en] phát âm anabiosis 0 bình chọn
11/02/2011 analects [en] phát âm analects 0 bình chọn
11/02/2011 analphabetic [en] phát âm analphabetic 0 bình chọn
11/02/2011 androcracy [en] phát âm androcracy Của wordfactory
11/02/2011 anecdotage [en] phát âm anecdotage 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ mooncow


Thống kê thành viên

Phát âm: 8.670 (1.825 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7.020

Bình chọn: 2.205 bình chọn

Số lần xem trang: 361.967


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 68

Vị thứ theo phát âm: 46