Những từ đã phát âm của moonpoolsandcaterpillars trong Forvo

Thành viên: moonpoolsandcaterpillars Đăng ký phát âm của moonpoolsandcaterpillars

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/06/2013 cheese [en] phát âm cheese 0 bình chọn
27/06/2013 The Campfire Headphase [en] phát âm The Campfire Headphase 0 bình chọn
27/06/2013 Peter Amacher [en] phát âm Peter Amacher 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ moonpoolsandcaterpillars


Thống kê thành viên

Phát âm: 3

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.501


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 26.158